Ministr Chládek vyzdvihl spolupráci kraje s místními univerzitami

Odpolední program jihomoravské návštěvy ministra školství Marcela Chládka ve čtvrtek 23. října 2014 směřoval do Brna jako metropole vědy, výzkumu a inovací.

„Začali jsme ve vědeckovýzkumném centru AdMaS Vysokého učení technického, konkrétně stavební fakulty. Toto centrum by do budoucna mělo poskytovat služby například v oblasti zkoumání stavebních materiálů nebo stavebních konstrukcí. To vidím jako příležitost pro českou veřejnou správu, mj. jak pro krajské správy a údržby silnic tak pro stát jako investora. Jde o to, abychom v rámci výběrových řízení a následné realizaci veřejných zakázek v dopravních stavbách měli také účinnou kontrolu toho, jak kvalitní práce nám byla dodána, že to, co se používá, odpovídá nejen projektům, ale i všem technickým a technologickým zvyklostem,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Posledním bodem návštěvy ministra školství na jižní Moravě byla Mendelova univerzita. „Diskutovali jsme o práci této vysoké školy, o aktuálním zaměření a profilu jejich studentů, protože se zde už zdaleka nevyučují jen zemědělské a lesnické obory. Vedení školy představilo také svůj školní lesní závod ve Křtinách, školní statek v Žabčicích, hovořili jsme o spolupráci mezi krajem a Mendelovou univerzitou v oblasti vinařství a vinohradnictví. Návštěva byla krátká, ale intenzivní. Pan ministr si odnesl řadu poznatků z Jihomoravského kraje a chtěl by na tuto návštěvu navázat zhruba do dvou měsíců a bude se moci seznámit se stavem středního a základního školství na jižní Moravě,“ řekl jihomoravský hejtman Michal Hašek.
Ministr Chládek při hodnocení své návštěvy jižní Moravy vyzdvihl propojení školského systému od mateřských škol až po vysoké školství a vědu a výzkum. „Chci také poděkovat za spolupráci krajské samosprávy s místními univerzitami, kterou si chválili rektoři vysokých škol, se kterými jsem dnes jednal,“ zdůraznil ministr Chládek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK