Krajský úřad učí zaměstnance jak poskytnout první pomoc

Krajský úřad Jihomoravského kraje podporuje vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti poskytování první pomoci. V rámci Projektu Zdravý kraj probíhá druhý ročník vzdělávání zaměstnanců, kteří mají možnost osvojit si dovednosti, díky kterým mohou v pravou chvíli zachránit život.

Kurzy probíhají od září do prosince 2014 2014 ve spolupráci s profesionály ze Zdravotnické záchranné služby JMK a věnují se následujícím tématům:
•Kurz základní resuscitace – jak správně postupovat v případě náhle vzniklé zástavy oběhu?
•Kurz první pomoci – seznámení s nejdůležitějšími akutními stavy. Jak pomoci při infarktu, těžkém úrazu, zástavě srdce? Jak zastavit krvácení?
•Kurz první pomoci u dětí – jak poskytovat první pomoc při úrazech dětí?
•Kurz první pomoci u dopravních nehod – jak postupovat při poskytování první pomoci při autonehodě (jak zastavit krvácení, zda sundávat helmu, koho vyprostit z vozidla apod.)?

Součástí každého kurzu je praktický nácvik resuscitace a základních dovedností na cvičném modelu. O kurzy je mezi zaměstnanci velký zájem. Loni bylo proškoleno 120 zaměstnanců, v letošním roce bude proškoleno dalších 120 zájemců.
 

foto JMKfoto JMK