Konference „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“

Dne 18. listopadu 2014 se v Administrativním a školicím centru Cejl 73 v Brně uskuteční druhý ročník konference na téma „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“, jejímiž pořadateli jsou Krajský úřad Jihomoravského kraje a společnost Qualiform, a. s.

Účelem konference je seznámit zástupce organizací veřejné správy s filozofií společenské odpovědnosti a jejím přínosem pro rozvoj kvality života komunity a životního prostředí, v nichž organizace působí a které svou činností bezprostředně ovlivňuje.
Program je postaven na sdílení konkrétních příkladů dobré praxe z organizací v jihomoravském kraji. Součástí bude také výměna praktických zkušeností se zaváděním strategického přístupu ke společenské odpovědnosti do systému řízení a představení zajímavých možností, jak se v odpovědném jednání veřejné správy posunout dále. V příjemné atmosféře bude prostor i pro neformální navázání kontaktů.
Konference, nad níž převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, je určena zástupcům územně-samosprávných celků JMK, ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných JMK, představitelům ostatních krajských úřadů, odborníkům z akademické sféry a dalším zájemcům.

PROGRAM KONFERENCE ZDE (pdf, 429 kB)