Vyjádření hejtmana Michala Haška v souvislosti s rozšířením opatření k prevenci zavlečení eboly

„Na základě mého jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem bylo Letiště Brno - Tuřany zahrnuto jako mezinárodní veřejné letiště do systému monitoringu a ochrany proti možnému zavlečení eboly do České republiky. Konkrétní opatření dopracovává ministerstvo zdravotnictví a následně o nich bude informovat Letiště Brno, a.s. a veřejnost“.

 

Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje