Do zpracování návrhu krajského rozpočtu na rok 2015 se zapojilo už téměř 200 obyvatel jižní Moravy

Už téměř 200 obyvatel jižní Moravy se od začátku října zapojilo do přípravy rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 v rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“.

„Těší mne, že se stejně jako loni daří občany zapojit do správy kraje a tvorby samotného rozpočtu. Jedná se o reálnou možnost, jak může veřejnost ovlivnit tvorbu návrhu krajského rozpočtu. Anketu děláme především proto, aby krajská samospráva zohlednila názory občanů,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Mezi konkrétními podněty, které zatím v anketě zazněly, patří mj. podpora konání motocyklové Grand Prix ČR, dokončení dálničního spojení Brno – Vídeň, větší podpora zařízení pro seniory, zvýšení kapacit základních uměleckých škol, prodloužení linek Integrovaného dopravního systému JMK, podpora rekonstrukcí hasičských zbrojnicí či financování a zajištění rekonstrukce Přírodovědné stanice Brno-Kamenáčky.
Občané Jihomoravského kraje se mohou během října 2014 zapojit do přípravy rozpočtu Jihomoravského kraje formou internetového dotazníku, který je zveřejněn na webových stránkách JMK. Dotazník obsahuje deset oblastí, v každé z těchto oblastí je uvedeno pět aktivit, ze kterých se dají vybírat priority. Možnost v internetovém dotazníku vyjádřit své priority, které by měl kraj v roce 2015 realizovat, mají obyvatelé jižní Moravy až do 31. října 2014.

Poprvé měli občané příležitost zapojit se do přípravy rozpočtu na rok 2013, kdy se hlasování zúčastnilo 59 osob. V loňském roce se do přípravy rozpočtu zapojilo již 451 občanů Jihomoravského kraje. V běžné praxi mají občané možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je v souladu se zákonem zveřejněn 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu kraje. Návrh rozpočtu na rok 2015 by měl být uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách kraje od 3. prosince 2014.