Skončil stav nebezpečí vyhlášený pro obce Strachotín, Dolní Věstonice a Pavlov, v Bulharech potrvá do čtvrtka

V úterý 14. října 2014 skončil stav nebezpečí vyhlášený pro obce Strachotín, Dolní Věstonice a Pavlov. Stav nebezpečí vyhlásil hejtman Michal Hašek 15. září 2014 na návrh starostů obcí s rozšířenou působností Hustopeče a Mikulov. V obci Bulhary byl stav nebezpečí vyhlášen 17. září 2014 a skončí 16. října 2014.

„Situace ve všech obcích je v současné době stabilizovaná a zásadně neomezuje obyvatele obcí v každodenním životě. Za uplynulý měsíc byl po dobu plnění krizových opatření zpevněn svah nad rodinnými domy v ulici Sklepní s dočasnou evakuací obyvatel v obci Strachotín, byl zabezpečen sesuv svahu se silnicí spojující obce Dolní Věstonice a Pavlov, s nutností vyklizení rybářského kempu v obci Dolní Věstonice a byla vybudována provizorní spojnice pro dopravní obslužnost mezi obcemi Dolní Věstonice a Pavlov. V obci Bulhary byl dočasně zpevněn svah pod rodinnými domy na břehu řeky Dyje a vznikla provizorní panelová spojnice přes zahrádkářskou kolonii k dovozu stavebního materiálu,“ řekl hejtman Hašek. „Náklady na odstranění škod v období vyhlášeného stavu nebezpečí dosáhly přibližně 12 milionů korun, škody na majetku obcí, kraje a občanů se vyčíslují a budou známy koncem tohoto týdne. Na záchranné a likvidační práce bylo od počátku události nasazeno průběžně celkem přibližně 830 profesionálních a 420 dobrovolných hasičů, dále více než 420 policistů, 60 členů panelu nestátních neziskových organizací kraje a také pracovníci krizového řízení Jihomoravského kraje i obcí s rozšířenou působností. Chci jim všem poděkovat,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Po ukončení stavu nebezpečí v obci Strachotín je další řešení situace již v pravomoci starostky obce. Omezení pro obyvatele rodinných domků jsou stanovena na doporučení geotechniků se zákazem zasahování do provedených prací, které byly uskutečněny k zabezpečení svahu. Na silnici nad rodinnými domky je omezen vjezd vozidel nad 7 tun.

Stejně tak po ukončení stavu nebezpečí v obci Dolní Věstonice je další řešení situace v pravomoci starosty obce. Omezení pro občany jsou stanovena na doporučení geotechniků se zákazem vstupu do vyhrazeného prostoru komunikace III/42117 a svahu pod komunikací v bývalém rybářském kempu.

Ke zlepšení dopravní obslužnosti obyvatel Dolních Věstonic a Pavlova byla vybudována provizorní zpevněná spojnice. Dále bude probíhat stabilizace silnice III/42117 spojující obě obce. V obci Bulhary bude další řešení situace po ukončení stavu nebezpečí již také v pravomoci starosty obce. Omezení pro obyvatele rodinných domků jsou zde stanovena na doporučení geotechniků s omezením vstupu na okraj svahu a umožnění pravidelných měření pozic stabilizačních bodů. Obecně všem občanům je zakázán vstup do vyhrazeného prostoru pod a v blízkosti zpěvného svahu.

Důvodem pro vyhlášení stavu nebezpečí byl v uvedených obcích vznik krizové situace v návaznosti na dlouhodobě trvající dešťové srážky, sesuvy nasáknuté horniny, stanoviska geologa a s tím souvisejícím ohrožením životů, zdraví a majetku občanů a životního prostředí.
foto JMK