Vyjádření předsedy Asociace krajů ČR a hejtmana JMK Michala Haška k tragickým událostem ve Žďáru nad Sázavou

Odsuzuji jakékoliv násilí, tím více dnešní brutální útok ve Žďáru nad Sázavou, který směřoval proti mladým lidem a bohužel si vybral i nejvyšší daň – život mladého chlapce. Jeho rodině vyjadřuji hlubokou soustrast. Nařídil jsem dnes okamžité prověření bezpečnostních opatření v krajských školských zařízení na celém území Jihomoravského kraje, to bude vyhodnoceno s Policií ČR. O možných opatřeních ke zvýšení bezpečnosti budu také jednat za Asociaci krajů ČR s ministry vnitra a školství.

Michal Hašek
předseda Asociace krajů ČR a hejtman JMK