Úspěšný sedmý ročník Veletrhu odborného vzdělávání

Úspěšně proběhl sedmý ročník Veletrhu odborného vzdělávání v rámci 56. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Jihomoravský kraj ve spolupráci se středními odbornými školami již sedmým rokem organizuje „Veletrh odborného vzdělávání“, který proběhl v minulém týdnu v rámci 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve dnech 29. 9. – 3. 10. 2014.

Expozice Jihomoravského kraje a dvaceti středních škol technického zaměření byla umístěna v pavilonu „Z“ brněnského veletržního areálu. Aktivní účast těchto středních škol na veletrhu, financovaná z krajského rozpočtu, umožnila cílové skupině veletrhu – žákům 8. a 9. tříd základních škol - seznámit se nejen s možnostmi studia v technických oborech, ale také promluvit si s žáky těchto středních škol, prakticky s vrstevníky. Žáci se také mohli seznámit s vystavovanými exponáty – a to včetně odpovědného vysvětlení a kontextu jejich využití v praxi.

Veletrh odborného vzdělávání navštívilo téměř 900 žáků základních škol z celého Jihomoravského kraje. Žáci s pedagogickým doprovodem měli možnost obejít také expozice některých firem, rozmístěné v různých pavilonech. Tyto firmy a instituce, včetně Vysokého učení technického v Brně, se žákům věnovaly, tak, aby prostřednictvím jejich expozic a odborného výkladu měli žáci možnost poznat trendy v průmyslu, inovacích a celkovou perspektivu. Aktivní podpora tradičních oborů jako je strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a další technická odvětví, je dlouhodobým a prioritním záměrem Jihomoravského kraje. Tyto obory se mohou dále rozvíjet především za předpokladu, že bude k dispozici dostatek odborně kvalifikovaných lidí.

V rámci letošního ročníku byl také organizován doprovodný program veletrhu, zajišťovaný Centrem vzdělávání všem. Tento program se odehrával v prostorném auditoriu u expozice Jihomoravského kraje a byl orientován se nejen na žáky ZŠ, ale i na studenty posledního ročníku zúčastněných SŠ, kterým byl také zajištěn bezplatný vstup. Doprovodný program byl svou interaktivní formou zaměřen především na kariérní poradenství (vstup na trh práce). Žáky nejvíce zaujaly moderované rozhovory s úspěšnými absolventy odborných středních škol, kteří se excelentním způsobem prosadili na trhu práce - žáci tak měli možnost dovědět se o inovacích v robotice, 3D tiskárnách, nebo se zamyslet nad tím, že v životě mohou být, čím chtějí.

Cílem těchto organizovaných aktivit a samotné účasti škol na Mezinárodním strojírenském veletrhu je především zvýšit zájem žáků 8. a 9. tříd základních škol o studium na technických oborů, rozvoj spolupráce technických firem se středními školami zřizovanými krajem a v prohloubení spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru. Garantem Veletrhu odborného vzdělávání je Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje.