Připravuje se obchvat Bosonoh

Rada Jihomoravského kraje se na svém jednání 9. října 2014 zabývala záměrem na obchvat městské části Brno-Bosonohy.

„Jsme si vědomi vysoké přetíženosti tohoto území, zejména v době objížděk a problémů na dálnici D1. Tento letitý problém řešíme ve spolupráci s městskou částí Brno-Bosonohy i Statutárním městem Brnem. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje připravila investiční záměr na zcela nový obchvat Bosonoh. Ten by byl dlouhý téměř dva kilometry a vedl by nezastavěným územím. Dnes jsme zahájili jeho projednávání. Šlo by o velmi náročnou stavbu za několik set milionů korun. Musíme hledat zdroje především v evropských fondech a chceme také posuzovat soulad s územním plánem města Brna a připravovanými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje,“ řekl hejtman Michal Hašek.

„Konkrétně půjde o investici za přibližně 220 milionů korun, několik desítek milionů korun na možné výkupy pozemků. Po dnešním schválení investičního záměru se mohou naplno zahájit přípravné projektové práce. Chceme tak vyřešit definitivně problém hluku a zatížení škodlivinami na ulici Pražská v Brně-Bosonohách. Po řadě rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy v kraji je to výstavba nové silnice,“ uvedl krajský radní Antonín Tesařík.