Kraj prověří možnost vzniku tří nových železničních zastávek

Rada Jihomoravského kraje schválila 9. října 2014 zadání technicko-ekonomické studie, která prověří možnost zřízení tří nových železničních zastávek.

„Železniční doprava je páteřní dopravou Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Vzhledem k rozrůstání měst v kraji musíme na tento trend reagovat, v kladném případě budeme se Správou železniční dopravní cesty jednat o zřízení těchto zastávek a lepší dostupnosti pro cestující,“ řekl hejtman Michal Hašek.

„Konkrétně na trati 250 z Brna do Tišnova by šlo o nové zastávky v Brně-Obřanech a v Kuřimi. Na trati 260 z Brna do České Třebové by se jednalo o zastávku ve Spešově. Budeme prověřovat možnost vzniku těchto zastávek, dopadu na provoz i kapacitu těchto tratí. Prověřování možností bude ve variantách. Například v Brně-Obřanech jde o technicky složitý terén, na zpracovatele studie bude čekat velmi náročná práce. Bude muset zahrnout také možnost rekonstrukce Železničního uzlu Brno v odsunuté i přisunuté variantě. Jsme na začátku, po studii budou následovat kroky dané příslušnými zákony. Zahájení stavby tak bude reálné nejdříve za dva roky,“ řekl krajský radní Antonín Tesařík.