Regionální kolo soutěží Firma roku 2014 a Živnostník roku 2014 zná vítěze

Krajský radní Jaroslav Parolek se ve čtvrtek 9. října 2014 v Brně zúčastnil slavnostního vyhlášení regionálních výsledků soutěží Firma roku 2014 a Živnostník roku 2014. Jednalo se o devátý ročník soutěže na podporu malého a středního podnikání, který tradičně vyhlašují a organizují Hospodářské noviny.

V krajském kole, nad kterým přijal záštitu hejtman Michal Hašek, byla jako firma roku oceněna společnost Hestego a.s., živnostníkem roku pak byla vyhlášena fyzioterapeutka Emilie Vallová. Jak konstatoval radní Parolek, úspěšný rozvoj podnikání je základem prosperity každého regionu, tedy i jižní Moravy. Jihomoravský kraj spolupracuje se všemi subjekty ekonomické sféry a podle svých možností jim pomáhá – má vlastní dotační program pro začínající podnikatele fungující již několik let. Nepřímou podporu podnikatelského prostředí představují dotace pro hospodářské komory. Vedení Jihomoravského kraje také podporuje výstavbu podnikatelské infrastruktury jako pobídku pro oblasti s vysokou přidanou hodnotou pro znalostní ekonomiku - jde například o výstavbu vědeckotechnických parků a vědeckotechnických parku s inkubátory.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK