Hejtman Hašek: Chceme definovat podobu veřejného zdravotnictví na jižní Moravě

Hejtman Michal Hašek projednal s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem v průběhu jeho středeční (8. října 2014) návštěvy na Hodonínsku také vznik společné komise pro brněnské a jihomoravské zdravotnictví.

„Po sobotní debatě s předsedou vlády jsme se dnes dohodli na společné pracovní skupině, která bude definovat budoucnost brněnského a jihomoravského veřejného zdravotnictví. Považuji to za průlomovou věc. Do této skupiny budou samozřejmě přizváni zástupci všech organizací, Jihomoravského kraje, nového vedení Statutárního města Brna, případně dalších municipalit, které zřizují nemocnice v regionu. Výsledkem by měla být jasná podoba jednotného systému veřejného zdravotnictví, který by zahrnoval akutní i následnou lůžkovou péči, zdravotně-sociální lůžka. Měla by být vyřešena otázka zdravotnické záchranné služby. Jihomoravský kraj se tak stává prvním regionem, kde dochází k takové dohodě,“ zdůraznil hejtman Hašek.