Hejtman přijal nového velvyslance USA

Hejtman Michal Hašek v úterý 7. října 2014 přijal v brněnském sídle Jihomoravského kraje nového velvyslance USA v ČR Andrewa H. Schapira.

„Velmi si vážím toho, že šlo o první oficiální cestu pana velvyslance mimo Prahu a také první návštěvu jižní Moravy po jeho nástupu do funkce,“ řekl hejtman Hašek. Tématem jednání, kterého se zúčastnil také náměstek hejtmana Roman Celý, byla spolupráce Jihomoravského kraje a amerických investorů, vysokých škol a vědeckých institucí a také spolupráce regionů ČR a USA obecně. „Pana velvyslance jsem podrobně seznámil se strategií regionu – tedy s tím, že chceme do roku 2020 patřit mezi dvacítku nejvíce rozvinutých regionů Evropské unie ve vědě, výzkumu a inovacích. Probrali jsme si jednotlivá partnerství, která mají naše vědeckovýzkumné instituce a podniky v Brně s americkými investory a americkými institucemi. Pan velvyslanec byl seznámen s naší novou regionální inovační strategií a informoval jsem ho o obchodní misi z Atlanty, která navštíví jižní Moravu. Pan velvyslanec přislíbil pomoc při jednání mezi podnikateli jižní Moravy a americkými investory. Také jsme se dohodli zintenzivnit kontakty s jednotlivými státy uvnitř USA, abychom naplnili tu regionální dimenzi spolupráce,“ konstatoval hejtman Michal Hašek a jak následně uvedl, pozval velvyslance USA na jednání Asociace krajů ČR, kde se Andrew H. Schapiro hodlá sejít se všemi hejtmany a diskutovat s nimi o zahraniční politice nebo o vztazích mezi kraji a centrální vládou. „Hovořili jsme spolu také o transparentnosti vládnutí a boji proti korupci – to jsou další oblasti, ve kterých nám nabídl spolupráci a zkušenosti americké strany,“ dodal Michal Hašek.
„Jsem velice rád, že moje první cesta vedla právě sem na jižní Moravu, těším se na další spolupráci i na to, až se sem vrátím jako turista. Hovořili jsme o probíhajících projektech i o dalších možnostech,“ řekl velvyslanec Schapiro. V této souvislosti vyzdvihl skvělou úroveň vysokých škol na jižní Moravě.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK