Rozpočtový výbor sněmovny na jihu Moravy

V brněnském sídle krajského úřadu se ve čtvrtek 2. října 2014 uskutečnilo výjezdní zasedání Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Členy výboru na úvod jednání přivítal hejtman Michal Hašek, který poslance informoval o rozvoji kraje a aktuálních problémech, které řeší krajská samospráva.

„Členy rozpočtového výboru jsem požádal, aby podpořili návrh zákona k úpravě rozpočtového určení daní. V roce 2012 přišel tehdejší ministr financí Kalousek s reformou rozpočtového určení daní. Tehdy bylo přidáno městům a obcím a kraje to podporují, chceme, aby toto zvýšení zůstalo. Bylo to ovšem na úkor krajů. Pokud se od 1. ledna 2016 podaří vrátit zpátky k původnímu koeficientu rozdělování daní, tak Jihomoravský kraj by měl získat navíc asi 400 milionů korun daní a všechny kraje v republice asi 4 miliardy korun. Až nám stát tyto peníze vrátí, budou přednostně investovány do krajských silnic II. a III. tříd, do mostů, které jsou mnohdy v havarijním stavu. Stejně tak budeme potřebovat investovat do zdravotnické infrastruktury a platí rovněž plán ve všech okresech kraje dostavět nová pobytová zařízení pro sociální služby.

Hovořili jsme rovněž o nákladech souvisejících s výkonem státní správy městy a kraji. Ty dostávají příspěvek přibližně ve výši dvou třetin nákladů. Celkově kraje od roku 2002 zaplatily ze samosprávných peněz částku přibližně osm miliard korun. Žádáme proto celkovou revizi všech agend přenesené působnosti. Budeme rádi, když k takové revizi dojde a dohodneme nový spravedlivější způsob této přenesené působnosti,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Výbor se na jednání seznámil také s rozpočtem Jihomoravského kraje a jeho hlavními prioritami a věnoval se novele zákona o spotřební dani a zákonem o působnosti orgánů Celní správy České republiky. Předseda výboru Václav Votava vyjádřil přesvědčení, že problém rozpočtového určení daní bude během příštího roku napraven. „Příští týden začne rozpočtový výbor projednávat návrh státního rozpočtu na rok 2015. Chceme, aby v něm byly prorůstové prvky, abychom nastartovali ekonomiku a v rozpočtu bylo více prostředků na investice a do spotřeby,“ uvedl předseda rozpočtového výboru.

Během výjezdního jednání členové výboru navštíví také Mezinárodní strojírenský veletrh a budou besedovat se zástupci podnikatelské sféry a akademické obce.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK