Krajská tripartita se zabývala dopady sankcí na ekonomiku a zaměstnanost jižní Moravy

Dopady sankcí proti Ruské federaci, vliv ruské reakce na ekonomiku a zaměstnanost v Jihomoravském kraji a návrh dalšího společného postupu byly v pátek 22. srpna 2014 hlavními tématy jednání vedení jihomoravské krajské tripartity. V Brně o této problematice jednali hejtman Michal Hašek, předseda krajské hospodářské komory Michal Štefl, zastupující delegaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Stanislava Slavíková, zastupující delegaci odborových svazů v Radě hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje.

„Požádal jsem zástupce zaměstnavatelů i odborů, aby se tripartita stala krizovým štábem regionu, abychom měli přehled, jak aktuálně dopadají následky sankcí na jihomoravskou ekonomiku. Šlo nám také o to, abychom připravili návrhy, o kterých chceme jednat 12. září při výjezdním zasedání Asociace krajů na jižní Moravě, kterého se zúčastní také premiér Bohuslav Sobotka, šéf hospodářské komory Vladimír Dlouhý a předseda Českomoravské komory odborových svazů Josef Středula. V oblasti agrárního sektoru jsou ohroženy především podniky, které dodávají do Ruské federace mlékárenské výrobky. Dohodli jsme se proto, že rozšíříme předsednictvo krajské tripartity o předsedu regionální agrární komory Václava Hlaváčka, vyžádáme si také účast zástupců Úřadu práce. Jihomoravský kraj už v pondělí 25. srpna na schůzi krajské rady projedná materiál o dopadech embarga na zemědělské subjekty v kraji, který obsahuje jak analýzu stavu, tak budeme schvalovat i návrh opatření na snížení dopadu embarga. Na základě jednání rady by měly hned na začátku září proběhnout kulaté stoly v jednotlivých okresech, kterých se zúčastní agrární komora, ředitelé krajských příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních věcí. Zde by měly být dohodnuty otázky přednostního nákupu našich kvalitních regionálních potravin do jídelen škol, nemocnic či sociálních ústavů. Budeme také jednat s regionálními maloobchodními řetězci o možnosti zapojit do nabídky prodeje výpěstky a potravinářské výrobky z území kraje,“ uvedl Michal Hašek.

V oblasti průmyslu do dnešního dne není hlášeno žádné bezprostřední nebezpečí, že by hrozilo uzavření výrobního závodu. Problémy se ale začínají objevovat v oblasti financování jednotlivých dodávaných celků do Ruské federace prostřednictvím státních pojišťovacích ústavů či agentur. „Zde chci iniciovat jednání ministrů průmyslu, financí a šéfa hospodářské komory ke stanovení postupu státních institucí směrem ke konkrétním obchodům v Ruské federaci. Jde o to, aby obchody uzavřené před vyhlášením embarga nebyly komplikovány rigidními postupy českých úřadů. Je jasné, že sankce platí, ale chceme, aby jejich dopad byl co nejmenší. Například podle údajů brněnského letiště poklesl počet cestujících z Ruska zhruba o třetinu. Pokračujeme v kontaktech s regiony Ruské federace a snažíme se v jejich rámci udržovat i vztahy ekonomické. Chceme nově navázat partnerství s regionem v Kazachstánu a prozkoumat možnosti obchodní spolupráce pro jihomoravské podniky. Nemíníme přihlížet se založenýma rukama, hledáme náhradní odbytiště, prioritně jde o Čínu a Kazachstán,“ řekl hejtman Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK