Ministr dopravy s hejtmanem řešili otázku silničních obchvatů

Ve Znojmě se v úterý 5. srpna 2014 uskutečnilo jednání hejtmana Michala Haška, ministra dopravy Antonína Prachaře a představitelů Znojma, Mikulova a Břeclavi. Předmětem jednání bylo vybudování silničních obchvatů v regionu – tedy v prostoru Lechovic, Znojma, Mikulova a Břeclavi.

Na znojemské radnici se uskutečnily rozhovory k dané problematice se starostou Vlastimilem Gabrhelem. S mikulovským starostou Rostislavem Koštialem zde Antonín Prachař a Michal Hašek jednali o dokončení obchvatu Mikulova a řešila se i otázka zahájení stavby obchvatu Břeclavi. Jednání s ministrem dopravy se za Jihomoravský kraj zúčastnili také náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík a krajští radní Bohumila Beranová a Jaroslav Parolek.

Jak zaznělo v průběhu návštěvy ministra, ve věci obchvatu Lechovic v současné době probíhá stavební řízení, vydání samotného stavebního povolení se předpokládá do konce září roku 2014. Předmětem je novostavba silniční komunikace v délce 4,6 km, která zajistí vedení trasy silnice I/53 mimo obec Lechovice. Stejně tak se na jednání ministra dopravy a jihomoravského hejtmana se starosty řešila problematika obchvatu Mikulova – tedy příprava obchvatu města jako první etapy chybějícího dálničního spojení Brna s Vídní -, a hovořilo se také o dokončení obchvatu Znojma a zahájení budování obchvatu Břeclavi.

„Jsem velmi rád, že se dopředu pohnou věci také ve Znojmě – výběrová řízení a zahájení stavby. To mne jako hejtmana těší, protože se na to čekalo roky. Co se týká obchvatu Mikulova, je to věc, která je sledována Rakouskou republikou – premiérem, ministry i zemskými hejtmany. Na naší straně je pouze Mikulov místem, kudy prochází tato klíčová komunikace městem či obcí. V případě Břeclavi děkuji zástupcům města, že jsou stejně jako kraj připraveni pomoci státu s výkupem pozemků. Výkupy zaplatí stát, my pomůžeme z hlediska místních znalostí. Chceme tak přispět k urychlení přípravy staveb. Železniční uzel v Břeclavi je už modernizován, vzniká už i nové autobusové nádraží, já věřím, že se do budoucna budeme bavit i o posílení železniční dopravy Znojma. Jako hejtman jednoznačně vítám iniciativu města Znojma, aby vznikla nová železniční zastávka Znojmo-nemocnice. Jde o krajskou nemocnici, která slouží lidem z celého regionu. Kraj podpoří tuto záležitost nejen morálně, ale i finančně. Věřím, že se najde řešení jak co nejdřív tuto zastávku nejen vybudovat, ale i provozovat,“ uvedl po jednání ve Znojmě hejtman Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK