Hejtmani schválili dohodu ve věci financování krajů

Hejtmani v pátek 27. června 2014 na zasedání Rady Asociace krajů ČR v Hradci Králové schválili dohodu, kterou včera ve věci financování krajů k přípravě státního rozpočtu na rok 2015 a čerpání fondů EU uzavřeli vicepremiér Andrej Babiš a šéf hejtmanů Michal Hašek.

Kraje tak získají na spolufinancování projektů z fondů EU na roky 2015 – 2020 cca 5 miliard korun, stát garantuje financování sociálních služeb v letech 2015-2017 částkou 7,2 miliardy korun ročně. Vláda uznává platnost memoranda o financování regionální železniční dopravy do roku 2019, tj. bude přispívat krajům na regionální železnice částku 2,6 miliardy korun ročně a inflační koeficient (kraje doplácejí dalších cca 6 miliard korun ročně z vlastních rozpočtů). Od 1. Ledna 2016 kraje získají zpět vyšší koeficient podílu na daňových výnosech, odhadem se navýší příjmy krajů ročně o cca 4 miliardy korun.

 

Hosty jednání rady byli zástupci Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Sdružení místních samospráv (MAS) ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR. Hejtmanům prezentovali své priority, které spatřují například v rozvoji venkova. Shoda mezi zástupci AKČR a zástupci MAS panuje na vztahu samospráv ke státu a na podpoře malých a středních podnikatelů, které shodně vnímají jako jeden z pilířů rozvoje regionů.

Spolupráce s církvemi byla další tématem, kterému se dnes Rada AKČR věnovala. Podle souhrnných údajů za všechny kraje, od roku 2001 věnovaly kraje ze svých rozpočtů na různé formy dotací církvím více jak 2,5 miliardy korun.

„Oslovím v nejbližší době Českou biskupskou konferenci s návrhem na zapojení církví do systému zdravotní a sociální péče,“ uvedl k návrhu Rady AKČR její předseda Michal Hašek. "Chceme církvím navrhnout novou, moderní formu spolupráce, například založení společného fondu, kam by kraje a církve společně, v poměru 1:1 vložily finanční prostředky, které by se pak použily na projekty v oblasti zdravotní a sociální péče“.

Hejtmani zároveň seznámili po jednání rady přítomné novináře s projektem Česko čínského fóra, jehož spoluzakládajícím členem budou české a moravské kraje a jehož sídlo bude v Praze. Ve dnech 28 a 29. srpna letošního roku pak bude fórum organizovat v Praze investiční fórum, kterého se zúčastní představitelé čínských provincií na jedné straně a na druhé straně představitelé středoevropských regionů. Fórum má za cíl rozvíjet nejen ekonomickou a hospodářskou, ale i kulturní nebo například vědeckou a inovační spolupráci. Fórum vzniká za podpory a spolupráce vlády ČR.