TK 29. 6. 2007

Tisková konference 29. června 2007

    

Na tiskové konferenci informoval hejtman Stanislav Juránek informoval o potvrzeném výskytu viru H5N1 v Jihomoravském kraji a spolu s předsedou hodnotící komise krajského kola soutěže Vesnice roku Václavem Surmanem (starostou Bořetic) vyhlásil výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku. Ředitel Krajského úřadu Jiří Crha následně informoval o průběhu Dne otevřených dveří a nájmu prostor v budově krajského úřadu. Novinářům byla také rozdána informativní zpráva o projektu REDETRAL.

 

 

Potvrzený výskyt viru H5N1 v Jihomoravském kraji

 

Krajská nákazová komise na svém jednání dne 28. června 2007 přijala standardní veterinární opatření vydávaná Krajskou veterinární správou a to:

 

  1. stanovení kontrolního pásma – okruh s poloměrem 1 km kolem místa nálezu (rybník Apollo – Lednice),
  2. stanovení monitorovacího pásma – plocha přilehlých rybníků v katastrech obcí Lednice, Hlohovec, Sedlec (velikost 1 – 10 km),
  3. stanovení kontrolních opatření v pásmech,
  4. stanovení informační povinnosti ve vztahu k obyvatelstvu,
  5. stanovení povinnosti identifikace chovů drůbeže  v monitorovacím pásmu,
  6. příprava kontejneru na odvoz,
  7. průběžné sledování zdravotního stavu chovů.

 

 1. Opatření jsou v souladu se směrnicí č. 563 ze dne 11. 8. 2006 Evropské komise.

 

 1. Kontrolní oblast nezasahuje do obydlené zástavby a nenachází se zde chovy drůbeže.

 

 1. Orgány krizového řízení kraje a složky IZS jsou průběžně informovány o vývoji situace a o přijímaných opatřeních.

 

 1. V případě dalšího výskytu na území Jihomoravského kraje bude svolána Bezpečnostní rada kraje.

 

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2007

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásilo v roce 2007 již 13. ročník soutěže Vesnice roku. Spolupracující úřady a organizace jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a v neposlední řadě kraje.

Soutěž napomáhá propagovat obnovu venkova a současně přináší řadu příkladů dobré praxe inspirující další vesnice k realizaci vlastních programů obnovy. Cílem soutěže Vesnice roku je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Více informací o soutěži je na: http://vesniceroku.obce.cz/ .

Od roku 2001 se krajské kolo soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji koná pod záštitou hejtmana Ing. Stanislava Juránka. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo – tak jako loni - ve svém rozpočtu na letošní rok významnou finanční částku 1 000 000 korun pro oceněné soutěžící obce Jihomoravského kraje.

V Jihomoravském kraji se přihlásilo 12 obcí: Blatnička (okres Hodonín), Cetkovice (okres Blansko), Dambořice (okres Hodonín), Hnanice (okres Znojmo), Jevišovka (okres Břeclav), Kozárov (okres Blansko), Násedlovice (okres Hodonín), Ostrovánky (okres Hodonín), Rakvice (okres Břeclav), Rašov (okres Brno-venkov), Terezín (okres Hodonín) a Tvarožná Lhota (okres Hodonín).

Hodnotící komise jihomoravského krajského kola soutěže, v jejímž čele byl starosta Bořetic Václav Surman, navštívila ve dnech 18. až 21. června 2007 všechny přihlášené obce. Při hodnocení jednotlivých soutěžících obcí hodnotitelská komise posuzovala následující okruhy: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci a péče o krajinu.

Výsledky krajského kola: 

V rámci krajského kola jsou udělena následující ocenění:

·         zlatá stuha – VÍTĚZ KRAJSKÉHO KOLA – obec Terezín

·         modrá stuha - za společenský život – obec Cetkovice

·         zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec Tvarožná Lhota

 

V rámci krajského kola krajská hodnotitelská komise dále udělila:

·        diplom za vzorné vedení obecní knihovny – obec Jevišovka

·        diplom za vzorné vedení kroniky – obec Dambořice

·        diplom za rozvíjení lidových tradic – obec Blatnička

·        diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) – obec Hnanice

 

Zvláštní ocenění získaly obce:

·        čestné uznání za obnovu místního lidového kroje – obec Ostrovánky

·        čestné uznání za komplexní podporu spolkové činnosti zejména v oblasti sportu – obec Rakvice

·        čestné uznání za systematickou podporu podmínek pro rekreaci a sportovní činnost – obec Kozárov

·         čestné uznání za ojedinělý počin spočívající v elektronickém zpřístupnění obecní kroniky – obec Rašov

·         čestné uznání za dlouhodobou podporu včelařství a volnočasových aktivit – obec Násedlovice

Vítěz krajského kola postupuje do kola celostátního. Obec z nynějšího Jihomoravského kraje se v historii stala již celkem pětkrát celostátním vítězem soutěže Vesnice roku. V prvním ročníku v roce 1995 to byla obec Telnice (okres Brno-venkov), v roce 1996 obec Vratěnín (okres Znojmo), v roce 1999 obec Olešnice (okres Blansko), v roce 2000 obec Sloup (okres Blansko) a v roce 2005 obec Bořetice (okres Břeclav). Vítězi jihomoravského krajského kola se v předcházejících letech staly následující obce: Hroznová Lhota (2001), Blatnička (2002), Želetice (2003), Sivice (2004), Bořetice (2005) a Kobylí (2006).

Výsledky krajských kol soutěže v posledních dvou letech

 

JMK rok 2005:

·         Bořetice okr. Břeclav (zlatá stuha) – vítěz v JMK a zároveň i vítěz celostátního kola

 • Blažovice (zelená stuha)
 • Boleradice (modrý diplom)
 • Hýsly (modrá stuha)
 • Jiříkovice (hnědý diplom)
 • Kašnice (fialový diplom)
 • Nikolčice (bílá stuha)

 

JMK rok 2006:

·         Kobylí okr. Břeclav (zlatá stuha) – vítěz v JMK

 • Vážany nad Litavou (zelená stuha)
 • Otnice (modrá stuha)
 • Lysice (diplom za knihovnu)
 • Nikolčice (fialový diplom – Fulínova cena)
 • Lomnice (bílá stuha)
 • Prušánky (diplom za tradice)

 

V letošním roce se přihlásilo do soutěže 12 obcí z Jihomoravského kraje, což je o 10 méně než v loňském ročníku. Jedním z důvodů byla jistě skutečnost, že letos se nemohly přihlásit obce se statutem města ani městyse. Krajská hodnotitelská komise v rámci hodnocení najezdila a nachodila v terénu kolem 600 km, dále opět nasbírala velké množství dojmů a přesvědčila se, že společenský život a pospolitost na vesnicích v Jihomoravském kraji skutečně není žádnou frází. Všechny zúčastněné obce, přestože mají různou velikost (počet obyvatel nejmenší obce byl 118 obyvatel a největší měla 2 197 obyvatel), odlišné podmínky jak přírodní tak rozvojové, přispěly do soutěže svojí jedinečností a mohou se pochlubit úspěchy v různých oblastech. V souladu s pravidly soutěže lze však udělit jen určitý počet cen dle počtu zúčastněných obcí, proto bylo pro hodnotitelskou komisi velmi obtížné vybrat jen několik nejlepších. V letošním ročníku zaznamenala komise opět vysokou úroveň soutěžících a je nutno zdůraznit, že nejen vítězové, ale i obce, které neobdržely žádnou z cen a které také skvěle prezentovaly své úspěchy, mohou být příkladem pro ostatní a jsou chloubou Jihomoravského kraje.

 

 

Den otevřených dveří

 

Hlavní ceny za absolvování hry „Poznej svůj úřad“ v podobě volného vstupu pro 2 čtyřčlenné rodiny do všech muzeí a galerií zřizovaných JMK do konce roku 2007 získaly Jolana Holubová z Babic nad Svitavou a Veronika Šišláková z Mikulova. Další cenu – volný vstup pro dvě dospělé osoby do Salonu vín ČR ve Valticích získal Petr Holý z Brna. Tyto výherce na závěr Dne otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje nazvaného „OTEVŘENO!“ vylosovali hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha z celkem 752 soutěžních lístků.

Na krajský úřad v pondělí 25. června 2007 zavítalo cca 1000 návštěvníků, nechyběli mezi nimi ani např. studenti škol pro tělesně a zrakově postižené. Při prohlídce návštěvníky nejvíce zaujala možnost vyzkoušet si hlasování i diskuzi v zastupitelském sále. Odhlasovali přitom kromě jiného také tři měsíce prázdnin.

V rámci dne otevřených dveří se prezentovaly příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, jimž patří poděkování:

 

-         Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 (hudební vystoupení ve foyeru)

-         Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště Strážnice, Úprkova 1733 (módní přehlídka z vlastní tvorby)

-         Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Valtice, Sobotní 116 (květinová výzdoba)

-         Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská Brno, Husova 10, Brno (banner, pozvánky, informační tabule, výzdoba foyeru, výstava maturitních prací ve vedlejším foyeru)

-         Taneční konzervatoř Brno, Nejedlého 375/3 (taneční vystoupení ve foyeru)

 

 

 

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově krajského úřadu

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 28. června 2007 schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově na Žerotínově nám.  3/5, Brno mezi Jihomoravským krajem a Masarykovou univerzitou. Jde o část prostor ve třetím patře sídla Jihomoravského kraje, které dosud využívá Moravský zemský archiv a které se uvolní po přestěhování archivu do nově stavěné budovy v Brně – Bohunicích.

Současně se uvolní také další kancelářské prostory v celé budově a skladovací prostory v suterénu, které Jihomoravský kraj plně využije. Nepočítá však s využitím prostor v části třetího patra budovy, přizpůsobených k archivnictví, jelikož nedisponuje historickými archiváliemi. Celková výměra těchto nebytových prostor činí 1 220,6 m2. V jejich části jsou památkově chráněné regály, které musí zájemce respektovat.

            Jihomoravský kraj zveřejnil záměr pronajmout tyto nebytové prostory od 1. ledna 2008 za účelem archivování spisů, svazků a historických dokumentů. Jako jediný zájemce se přihlásila Masarykova univerzita, která chce prostory využít pro potřeby Archivu Masarykovy univerzity.

 

 

 

Jihomoravský kraj končí projekt REDETRAL

V letech 2005 - 2007 se Jihomoravský kraj účastní práce na mezinárodním projektu Regionální rozvoj a dopravní logistika (REDETRAL). Projekt je zaměřen na rozvoj významných veřejných logistických center a podporu kombinované dopravy. Účelem je zejména definovat optimální organizační strukturu logistických parků na podkladě místních podmínek.

Vedoucím partnerem projektu je město Břeclav jako druhý účastník z České republiky. Dále jsou do projektu zapojeni: sdružení obcí v Portugalsku a Rakousku, region v Irsku, město Žilina a logistické centrum v Německu. Projekt je spolufinancován iniciativou INTERREG IIIC, což je evropskými fondy podporovaný program, který pomáhá evropským regionům formovat partnerství na společných projektech. Regiony mohou takto sdílet a předávat si svoje znalosti a zkušenosti, které jim pomohou vyvíjet nová řešení zejména v oblasti hospodářské, sociální a ekologické.

Na mezinárodní konferenci v Žilině v prosinci 2006 a zejména 21. 6. 2007 na závěrečné konferenci projektu v Břeclavi prezentovali partneři jak společné výstupy projektu, tak i individuální přínosy. Projekt bude závěrečnými zprávami ukončen v září.

Za spolupráce partnerů byly sestaveny tři koncepční materiály shrnující zkušenosti partnerů v oblasti podpory veřejné logistiky.

Generální strategie shrnuje poznatky z přípravy veřejných logistických parků z různých částí Evropy. Mezi základní podmínky pro lokalizaci veřejných logistických center patří zejména dobrý přístup na silniční a železniční síť. Důležitým prvkem pro lokalizaci je i kvalita prostředí a života (sociální a kulturní život, školství, zdravotní péče, služby).

Marketingová strategie pak nabízí poznatky z marketingové přípravy v různých fázích zakládání i provozu centra. Dobře zacílený marketing je základem úspěšného veřejného logistického centra.

V rámci projektu byla vytvořena i Eko-šablona na základě výsledků studie týkající se vybudování logistického centra z ekologického pohledu. Studie sestavila katalog kriterií pro různé oblasti logistického centra.

V rámci specifických výstupů bylo zpracováno pět pilotních projektů. Jihomoravský kraj se podílel na pilotním projektu veřejného logistického centra v Břeclavi, a to zejména regionálním aspektem centra. Břeclav dobře splňuje požadavky pro nadregionální centrum na křižovatce mezinárodních koridorů, čímž nekonkuruje brněnské oblasti, jejíž veřejné logistické centrum by upřednostňovalo zejména cílovou přepravu.

(Informace o projektu jsou dostupné na www.redetral.cz ).

 Doc. ing. Jan Pavlíček, CSc.

 vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu JMK