Silniční průtah Čejkovicemi otevřen

Hejtman Michal Hašek ve čtvrtek 2. října 2014 spolu s dalšími zástupci kraje otevřel silniční průtah v Čejkovicích.

„Jedná se o další z řady velkých dopravních staveb, které Jihomoravský kraj v letošním roce realizuje. V tomto případě navíc navazuje na již dříve dokončenou část průtahu obcí a loni otevřenou silnici z Čejkovic do Velkých Bílovic. V Čejkovicích se tak zlepší životní prostředí, dojde k snížení hluku a prašnosti. Nejde navíc o poslední práce při rekonstrukci silničního tahu II/422 Velké Bílovice – Čejkovice – Čejč. V příštích měsících na průtah naváže rekonstrukce silnice z Čejkovic do Čejče,“ řekl hejtman Michal Hašek.

V rámci projektu „II/422 Čejkovice průtah 3. stavba“ byla nahrazena dopravně zcela nevyhovující dlážděná vozovka v průtahu obcí v délce téměř jednoho kilometru novým asfaltovým krytem včetně obnovy odvodnění silnice a zřízení odstavných stání. Celkové náklady představují 15 milionů korun.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK