Jednal krizový štáb v Bulharech

V prostorách obecního úřadu v Bulharech jednal ve čtvrtek 2. října 2014 Krizový štáb Jihomoravského kraje a řešil bezpečnostní situaci v obcích na Břeclavsku, ve kterých stále platí vyhlášený stav nebezpečí (Bulhary, Dolní Věstonice, Strachotín, Pavlov).

Jak zaznělo na jednání krizového štábu, při sanaci svahu v obci Strachotín bylo odtěženo speciální technikou více než 1 000 tun zeminy. K zajištění stability svahu v Bulharech pak bylo do této chvíle navezeno celkem 2 950 metrů krychlových kamene. Na související očistu komunikací v obcích, kde je nutný provoz těžké techniky, bylo do této chvíle použito celkem 190 kubíků vody.

„V obci Bulhary dokončil Hasičský záchranný sbor práce na spodní lavici násypem do řeky, nyní se již práce budou orientovat na sanaci samotného svahu. Co se týká evakuovaných občanů – platí, že je nebudeme držet z domovů déle, než bude třeba. Jakmile statici posoudí, že je možné, aby se vrátili, budou se moci vrátit domů třeba ještě dříve, než budou dokončeny sanační práce na svahu,“ uvedl po jednání krizového štábu hejtman Michal Hašek. Jak následně dodal, v obci Strachotín ani po vydatných deštích z včerejšího dne nebyly zaznamenány žádné problémy a aktuálně se zde mapují způsobené škody. Při vyhledávání možných dotací na financování dodatečných prací obcím pomůže Krajský úřad JMK. „Platí, že všem zasaženým obcím bude úřad k dispozici s metodickou pomocí na možnost vyhledání nejrůznějších dotačních titulů a pro konkrétní přípravu žádostí,“ uvedl hejtman.

V souvislosti se situací v Dolních Věstonicích statici označili sesutý svah v této chvíli za stabilizovaný - hrozba dalších sesuvů v budoucnu v této oblasti si však vyžádá kompletní vyklizení části blízkého rybářského kempu. Obec již oslovila majitele uvedených přístřešků a karavanů. Jak řekl hejtman Michal Hašek, kraj celému procesu napomůže tím, že zpřístupní cestu, která umožní plynulý odvoz těchto přístřešků z uvedené oblasti.

Od 14. září 2014 do 1. října 2014 bylo do opatření postupně nasazeno celkem 340 policistů. Na práce spojené se záchrannými a likvidačními pracemi bylo od počátku události nasazeno průběžně celkem 520 hasičů. Denně je tedy na záchranné práce v průměru nasazeno cca 30 profesionálních a dobrovolných hasičů.

Hejtman Hašek též poděkoval za včerejší rozhodnutí vlády, která schválila bezplatné poskytnutí 30 tisíc litrů motorové nafty hasičům v Jihomoravském kraji v souvislosti s pracemi na odstranění škod v obcích, kde je vyhlášen stav nebezpečí. 
foto JMKfoto JMKfoto JMK