Obyvatelé jižní Moravy se mohou zapojit do přípravy krajského rozpočtu v rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“

Obyvatelé Jihomoravského kraje mají ode dneška (1. října 2014) možnost se již potřetí zapojit do přípravy krajského rozpočtu prostřednictvím projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“. Až do konce měsíce října mohou na webových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz  v internetovém dotazníku vyjádřit své priority, které by měl kraj v roce 2015 realizovat.

„Jde o konkrétní možnost pro občany Jihomoravského kraje, aby se zapojili už v době přípravy krajského rozpočtu do vytipování priorit, které by měly být financovány z veřejných peněz. Dotazník obsahuje deset oblastí, v každé z těchto oblastí je uvedeno pět aktivit, ze kterých bude možné vybírat. Lidé si mohou zvolit maximálně 10 aktivit a kromě toho je možné vznést i konkrétní podnět k návrhu rozpočtu. Vyplnění dotazníku bude možné nejen prostřednictvím počítače, ale i mobilní techniky. Následně v listopadu využije krajská samospráva tyto podněty k sestavování rozpočtu. Vyhodnocení preferencí všech občanů, kteří se zúčastní dotazníkového šetření samozřejmě zveřejníme na webových stránkách kraje. Je to pro nás zpětná vazba, budeme vděční za každý podnět,“ řekl hejtman Michal Hašek.
V rámci vyplnění dotazníku mohou občané vyplnit identifikační údaje, kterými jsou název obce, kde má občan trvalé bydliště, případně vlastní nemovitost, poštovní směrovací číslo obce a e-mailová adresa. Nově je dotazník doplněn o další údaje: věková kategorie, pohlaví a vzdělání. Tyto identifikační údaje umožní provést kvalitnější a podrobnější vyhodnocení dotazníků. Po odeslání dotazníku obdrží lidé, kteří uvedou svoji e-mailovou adresu, zpětnou informaci o způsobu zpracování, vyhodnocení dotazníku a také sdělení, kdy a kde budou zveřejněny výsledky hlasování o prioritách rozpočtu a preference zúčastněných občanů.

Poprvé měli občané příležitost zapojit se do přípravy rozpočtu na rok 2013, kdy se hlasování zúčastnilo 59 osob. V loňském roce se do přípravy rozpočtu zapojilo již 451 občanů Jihomoravského kraje. V běžné praxi mají občané možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je v souladu se zákonem zveřejněn 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu kraje. Návrh rozpočtu na rok 2015 by měl být uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách kraje od 3. prosince 2014.
 

Podrobná prezentace projektu je ZDE (ppt, 230 kB)