Hejtman se zúčastnil oslav 10. výročí vzniku Univerzity obrany

Hejtman Michal Hašek se ve středu 1. října 2014 zúčastnil oslav desátého výročí vzniku Univerzity obrany - této jediné vysoké vojenské školy v České republice.

Součástí oslav byl slavnostní nástup příslušníků Univerzity obrany, kterým byl rovněž zahájen nový akademický rok. V závěru akce převzal hejtman Hašek pamětní odznak k 10. výročí založení školy.
Univerzita obrany vznikla k 1. září 2004 a navázala na pedagogický a materiálně technický potenciál tří bývalých vojenských vysokých škol – Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.

Hlavním posláním Univerzity obrany je šíření vzdělanosti, rozvoj myšlení a nezávislého vědeckého bádání v oblastech důležitých pro bezpečnost České republiky a plnění jejích spojeneckých závazků. Působnost Univerzity obrany je dána zaměřením vzdělávání, výchovy a přípravy vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky a vědecké činnosti ve prospěch resortu Ministerstva obrany.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK