V Brně-Medlánkách byl otevřen CEITEC Science Park (INMEC)

Jihomoravský kraj rozšiřuje možnosti pro firmy z oblasti pokročilých technologií a technologických inovací


V kampusu VUT v Brně-Medlánkách proběhlo v úterý 30. září 2014 za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, náměstka hejtmana Václava Božka a partnerů projektu, slavnostní otevření dvou vědeckotechnických parků. CEITEC Science Park (INMEC), jehož investorem je Jihomoravský kraj, a Vědeckotechnický park Brno (TITC) společnosti VTP Brno, a.s., nabídnou technologickým firmám atraktivní prostory v přímé blízkosti nejen Středoevropského technologického institutu CEITEC, ale i dalších čtyř výzkumných center. Oba dokončené objekty umožní podnikatelům blízkou spolupráci s brněnskými vědci a zároveň jim nabídnou prostory a laboratoře pro vlastní výzkum a vývoj.
CEITEC Science Park (INMEC) a Vědeckotechnický park Brno (TITC) rozšíří stávající infrastrukturu pro podporu podnikání v oblasti inovací v Brně, především pro firmy z oblasti pokročilých materiálů, nanotechnologií, mikrotechnologií, ale i stavebnictví nebo strojírenství. Jedná se o sektory, které jsou doménou Středoevropského technologického institutu CEITEC, center SIX Alisi, AdMaS, NETME a Centra materiálového výzkumu. Všechna tato výzkumná pracoviště stejně jako strojní či chemická fakulta VUT se nachází v dosahu nově budovaných prostor.
Dokončené objekty CEITEC Science Park (INMEC) a Vědeckotechnický park Brno (TITC) nabídnou svým nájemcům vybavené administrativní plochy a laboratoře několika typů, včetně čistých prostorů.
„Abychom maximálně využili potenciál kraje, potřebujeme, aby nově vzniklá výzkumná centra intenzivně spolupracovala s firmami a inovativní technologie se tak díky produktům těchto firem dostávaly přímo na trh. Nově otevřený park vytvoří ideální podmínky právě pro takovou úzkou provázanost mezi vědci a podniky. Kraj si od toho slibuje nová pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, další rozvoj technologického podnikání i vytvoření zajímavého prostředí pro kvalitní investice od zahraničních firem,“ řekl náměstek hejtmana Václav Božek.
Provozovatelem nově vzniklých prostor CEITEC Science Park, které budou užívat název INMEC (INovace – Materiály – Elektrotechnika – Chemie), bude Jihomoravské inovační centrum (JIC), které se v současnosti stará o padesátku technologických firem v rámci Innovation parku. Na projekt CEITEC Science Park (INMEC) byl vyčleněn rozpočet 383 milionů korun, Jihomoravský kraj se podílel 96 miliony korun, 287 milionů získal kraj z evropských zdrojů operačního programu Podnikání a inovace.

Oba projekty představují reálné výstupy definované Regionální inovační strategií, jejíž čtvrtou generaci letos v červnu schválilo krajské zastupitelstvo.
Více informací najdete na stránkách www.inmec.cz  a www.titc-vtp.cz .

Podrobná tisková zpráva je ZDE (doc, 44 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK