Veletrh odborného vzdělávání začal na brněnském výstavišti

V pondělí 29. září 2014  proběhlo v pavilonu „Z“ brněnského výstaviště slavnostní zahájení 7. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání, který se již tradičně koná v rámci 56. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

 

Po vystoupení talentovaných žáků ze základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně, přivítal všechny přítomné náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek a předseda Rady lidských zdrojů Jihomoravského kraje, která je mimo jiné garantem Veletrhu odborného vzdělávání. Vzápětí vystoupil se svými slovy náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc, náměstek hejtmana Stanislav Juránek a Bohdan Wojnar, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, kteří ve svých projevech zdůraznili potřebu aktivní podpory středního odborného školství v ČR.
S aktuální situací na trhu práce a provázaností zaměstnavatelů s odborným školstvím seznámil návštěvníky Veletrhu odborného vzdělávání náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jan Marek. V dalším programu slavnostního zahájení hovořil také Antonín Holubář, koordinátor krajského zastoupení Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, který informoval přítomné o zahájení Týdnů vzdělávání dospělých 2014.

Ve společné expozici Jihomoravského kraje se akce zúčastní 20 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Jedná se o školy, které mají ve studijním a učebním programu obory zaměřené především na strojírenství, elektrotechniku a informační technologie. Účast škol na veletrhu je financována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Primárním cílem této akce je zvýšit zájem žáků posledních ročníků základních škol o studium technických oborů a tím aktivně podpořit tradiční podnikatelské obory, jako je strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a další, což je jedním z dlouhodobých a prioritních záměrů Jihomoravského kraje. Tyto obory se mohou dále rozvíjet především za předpokladu, že bude k dispozici dostatek odborně kvalifikovaných lidí.


foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK