Kompetenční centrum INTEMAC v Kuřimi hostilo setkání „Budoucnost odborného vzdělávání v Jihomoravském kraji“

Hejtman Michal Hašek spolu s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem v pondělí 29. září 2014 v Kompetenčním centru INTEMAC v Kuřimi zahájili setkání „Budoucnost odborného vzdělávání v Jihomoravském kraji“.

Na setkání se diskutovalo o podpoře technického vzdělávání od technických školek a tříd základních škol, strojírenského středoškolského centra po spolupráci s VUT Brno. Byly mj. představeny projekty Centrum odborného vzdělávání pro strojírenství, Technické mateřské školy a Systém dalšího vzdělávání ve strojírenství.

„Jsem rád, že se toto setkání koná právě zde v Kuřimi, je to příklad inovačního centra, které je postaveno mimo krajskou metropoli Brno. Jihomoravský kraj už má schválenou čtvrtou inovační strategii, jsme lídry v této oblasti. Strojírenství je klíčovým výrobním sektorem jižní Moravy a neobejde se bez intenzivnější spolupráce vědy i praxe a chceme tuto podporu rozšířit i o oblast vzdělávání. Toto centrum dostalo v rámci letošních stavebních veletrhů ocenění Nejlepší investice soutěže TOP INVEST 2013. Chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se zasloužili o vznik Kompetenčního centra. Doufám, že takovýchto center vznikne více nejen na jižní Moravě, ale v celé České republice,“ řekl hejtman Michal Hašek. „Jihomoravský kraj byl vždy v minulosti strojírenská velmoc, chceme na tuto tradici navázat. Tady v Kuřimi vzniká experimentální projekt, kde děti v kuřimských mateřských a základních školách získávají vztah k technickým oborům. Dohodli jsme se, že připravíme pilotní projekt, který předložíme ministerstvu školství. Stipendijní program u vybraných učebních oborů už Jihomoravský kraj uplatňuje několik let a budeme v něm pokračovat. Je to ale běh na dlouhou trať, je to spojené právě s fungováním takovýchto excelentních center, jako je tady toto v Kuřimi,“ uvedl hejtman Hašek.

„Jsem rád, že právě Jihomoravský kraj je příkladem rozvíjejícího se regionu s řadou vědecko-výzkumných projektů, které dojdou uplatnění v komerční sféře,“ řekl ministr Mládek, který zdůraznil, že podpora inovací i podpora technického vzdělávání patří k vládním prioritám. Jde podle něj mimo jiné o daňové zvýhodnění firem, které poskytují stipendia studentům technických oborů.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK