foto 1 foto 2

Opatření podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“) v situaci ohrožení životů či zdraví osob

Opatření podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“) v situaci ohrožení životů či zdraví osob (doc, 33kB)