V Bulharech pokračuje zpevňování paty ohroženého svahu kameny

Vyhodnocením situací po vyhlášeném stavu nebezpečí se pod vedením hejtmana Michala Haška zabýval Krizový štáb JMK při svém jednání 26. září 2014 na obecním úřadě v Bulharech.

Zástupci hasičů informovali, že pokračuje odstraňování dřevin v patě ohroženého svahu a zpevňování jeho paty kameny, průběžně se také oplachuje zemina na komunikaci v Bulharech. Vše probíhá pod dohledem statika, hasiči současně zpevňují břeh řeky Dyje. Podle policie nebyly při namátkových kontrolách uzavřených lokalit zjištěny nedostatky. Ve Strachotíně byly zvýšeny valy u silnice do Pouzdřan a zajištěny hlavní sesuvy.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK