Jihomoravský hejtman a prezident Republiky Tatarstán podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a prezident Republiky Tatarstán Rustam Minnichanov podepsali v pátek 26. září 2014 v brněnském sídle Jihomoravského kraje smlouvu mezi Republikou Tatarstán (Ruské federace) a Jihomoravským krajem (České republiky) o obchodně-hospodářské, vědeckotechnické, sociální a kulturní spolupráci.

„Jihomoravský kraj se jasně hlásí k předchozí téměř patnáctileté spolupráci s regiony Ruské federace. Jde o našeho čtvrtého smluvního partnera v Ruské federaci - po Leningradské oblasti, Nižnonovgorodské oblasti a Chanty-Mansijském autonomním okruhu-Jugře. Jedná o nejvíce dynamicky se rozvíjející regiony Ruské federace s vysokým ekonomickým, lidským a znalostním potenciálem a to je také důvod, proč chceme spolupracovat. Chceme být společně lídry v našich zemích v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání i nových technologií. Máme co nabídnout v tradičně silné oblasti jižní Moravy ve strojírenství. Dnes navštívíme nejen nové Kompetenční centrum v Kuřimi, ale také společnost TOS Alta s mnohaletou tradicí v oblasti strojírenství. Budeme také jednat s rektory vysokých škol. Od začátku tohoto akademického roku je v metropoli Republiky Tatarstán Kazani otevřen lektorát češtiny. Studenti, kteří se naučí česky, pak mohou posléze přijít studovat na vysoké školy Brna nebo jiných míst v České republice,“ řekl hejtman Hašek, který zdůraznil, že Jihomoravský kraj chceme udržovat i nadále spolupráci s Ruskem: „Chceme, aby regiony Ruské federace byly našimi dobrými partnery i v budoucnu“.
Prezident Minnichanov uvedl, že půjde o dlouhodobou spolupráci, nikoliv krátkodobou záležitost. „Oblastí naší spolupráce je řada, půjde například o strojírenství, protože v Rusku je potřebná modernizace v této oblasti, jedná se o rekonstrukci celých závodů. Máme také zájem o vytváření komponent pro auta. Další prioritou je věda a vzdělávání. Rádi bychom, aby mezi sebou spolupracovala vědecká centra. Chceme také získat zkušenosti ze správy kraje. Máme zájem navázat spolupráci i v oblasti zemědělství, chceme proto zorganizovat návštěvu odborníků z Republiky Tatarstán na jižní Moravě. Možnosti kooperace jsou i v cestovním ruchu a to v obou směrech. Jsem přesvědčen, že další podnikatelská spolupráce napomůže tyto oblasti rozvíjet,“ řekl prezident Republiky Tatarstán Rustam Minnichanov.

Obě strany se ve smlouvě dohodly, že spolupráce se bude uskutečňovat v následujících oblastech: ekonomika a investice, rozvoj podnikatelské činnosti, spolupráce obchodních komor regionů, cestovní ruch, sport a politika mládeže a vzdělávání, věda a kultura. Po dohodě obou stran se spolupráce může uskutečňovat také v jiných oblastech.

Tatarstán se nachází v centru Ruské federace na území Východoevropské roviny, na soutoku řek Volhy a Kamy, v centru velké industriální oblasti. Jde o jednu z nejvíce ekonomicky rozvinutých republik Ruska. Jeho metropolí je Kazaň. Životní úroveň je zde zhruba čtyřikrát vyšší, než je ruský průměr. Republika vlastní velký vědecký a intelektuální potenciál a disponuje mnoha klíčovými průmyslovými odvětvími – petrochemií, strojírenstvím, automobilovým a leteckým průmyslem.