Informace č.j.: JMK 89743/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
              Čj.:                                              SpZn.:                                            Vyřizuje/linka                             Brno
JMK 89743/2007                             S-JMK 83204/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213                 9. 7. 2007
 
 
„Jednání hejtmanů 18. 6. – spojení Brna a Vídně“ – písm. a) - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
           
dne 23. 06. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání hejtmanů 18. 6. – spojení Brna
a Vídně
“ (dále jen „Žádost“).
 
 
V žádosti uvádíte:
 
podle přiložených článků se sešli v Mikulově 4 hejtmani a je zde uvedeno
 
... s nejdůležitější informací ale přijel Juránek. ‚Dálnice Brno – Vídeň definitivně překročí státní hranice v bodě Mikulov – Drasenhofen,‘ uvedl
 
Požadujeme
a) předat kopii ‚veškerrých‘ dokumentů z roku 2007, které dokládají ‚nejdůležitijší informaci‘,
tj. že dálnice Brno – Vídeň definitivně překročí státní hranici v bodě Brno – Vídeň
b) předat kopii veškeré korespondence z roku 2007 s Rakouskem, která ‚týká‘ spojení Brna
a Vídně
c) předat kopii veškeré korespondence z roku 2007 s Ministerstvem dopravy, která ‚týká‘ spojení Brna a Vídně
d) předat kopii veškeré korespondence z roku 2007 s RSD, která ‚týká‘ spojení Brna a Vídně
e) předat kopii veškeré korespondence z roku 2007 s obcemi a JMK, která ‚týká‘ spojení Brna a Vídně
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i ‚odelslaná‘, písemně, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně
“.
 
 
            S ohledem na skutečnost, že písmena b), c), d) a e) Žádosti povinný subjekt shledal
za formulované příliš obecně, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 83204/2007 ze dne 28. 6. 2007 vyzváni ke konkretizaci uvedených písmen Žádosti.
 
K písm. a) Žádosti Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme kopii vyjádření Ministerstva vnitra s názvem „Problematika dálničního spojení Brno – Vídeň Rychlostní silnice R52 a Územní plán velkého územního celku Břeclavska“. Toto vyjádření bylo součástí podkladů pro představitele Jihomoravského kraje pro jednání v Mikulově dne 18. 6. 2007 (jedná o se o informativní zprávu, která byla předložena Zastupitelstvu Jihomoravského kraje).
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. a) Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                       Mgr. Martin Mikš
                                                                        vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu