Informace č.j.. JMK 83278/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
            Čj.:                                                SpZn.:                                          Vyřizuje/linka                               Brno
JMK 83278/2007                    S-JMK 83278/2007 OKP                  Mgr. Doleželová/541651213                      9. 7. 2007
 
 
„Dozor MV nad JMK – další korespondence“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – dozor MV nad JMK – další korespondence“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Z podnětu Ministerstva kultury a jiných subjektů byl zahájen výkon dozoru nad postupem Jihomoravského kraje při pořizování a schvalování ÚP VÚC Břeclavska.
Požadujeme předat veškerou korespondenci JMK a MV ‚týkající‘ předmětného výkonu dozoru a to v souvislosti se všemi subjekty, které podaly podání ve předmětné věci na MV kromě
 
Ministerstva kultury
OS Ochrana zdravého života a krajiny města Modřice a okolních obcí
OS Mikulovsko bez dálnice
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích
 
Pokud některá příloha korespondence má více jak 20 stran, požadujeme od této přílohy
pouze prvních 5 stran a poslední 2 strany.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i ‚odelslaná‘, písemně, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopii Vámi požadované informace, a to kopii sdělení Ministerstva vnitra ze dne
4. 6. 2007 č.j.: ODK-348-43/1-2007, a to včetně přílohy, kterou je „Zápis z jednání ve věci postupu Jihomoravského kraje při pořizování a schvalování územního plánu velkého územního celku“ včetně „Prezenční listiny z jednání 30. května 2007“. Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (vyjma těch, které Vám již byly zaslány na základě Vašich obdobných žádostí v dané věci) povinný subjekt nemá.
 
           
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                    Mgr. Martin Mikš
                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                             vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu