Veletrh odborného vzdělávání se blíží

Jihomoravský kraj a střední školy připravují Veletrh odborného vzdělávání v rámci 56. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně


Jihomoravský kraj již sedmým rokem organizuje prezentaci středních odborných škol na „Veletrhu odborného vzdělávání“ v rámci 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, a to ve dnech 29. 9. – 3. 10. 2014. Společná expozice Jihomoravského kraje, která bude umístěna v pavilonu „Z“ brněnského veletržního areálu, se letos zúčastní 20 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Jedná se o školy, které mají ve studijním a učebním programu obory zaměřené především na strojírenství, elektrotechniku a informační technologie. Účast škol na veletrhu je financována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Aktivní podpora tradičních podnikatelských oborů jako je strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a další technická odvětví, je dlouhodobým a prioritním záměrem Jihomoravského kraje. Tyto obory se mohou dále rozvíjet především za předpokladu, že budou mít k dispozici dostatek odborně kvalifikovaných pracovníků.

Cílovou skupinou této akce jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol, kteří byli osloveni prostřednictvím ředitelství svých škol. K účasti na veletrhu je přihlášeno 35 skupin žáků z 27 základních škol, což představuje téměř 900 žáků. Záměrem Jihomoravského kraje je rozšířit povědomí žáků základních škol o uvedených oborech s možností osobně se seznámit se vzdělávací nabídkou vystavujících škol. Nedílnou součástí nabídky je poznání nových trendů ve zpracovatelském průmyslu a dalších technických odvětvích prostřednictvím návštěvy expozic vystavujících firem v rámci veletrhu. Žáci se budou moci seznámit s vystavovanými exponáty – a to včetně odborného výkladu o významu vystavovaných výrobků a kontextu jejich využití v praxi. Vedle žáků základních škol jsou vítáni jejich rodiče, žáci středních škol, pedagogové základních a středních škol, zaměstnavatelé a veřejnost.

V rámci letošního ročníku je také organizován doprovodný program veletrhu, zajišťovaný jihomoravským Centrem vzdělávání všem, zaměřený nejen na žáky ZŠ, ale také na žáky posledního ročníku zúčastněných SŠ, kterým byl rovněž zajištěn bezplatný vstup. Doprovodný program bude svou interaktivní formou zaměřen především na kariérní poradenství (vstup na trh práce), dále budou organizovány rozhovory s úspěšnými absolventy odborných SŠ a zájemci dostanou možnost individuálních konzultací s kariérním poradcem. Také bude prezentována soutěž České ručičky a proběhne setkání mezi zástupci SŠ a vybraných firem, které bude zaměřeno především na téma možností praxí a stáží žáků.

Cílem všech těchto organizovaných aktivit a samotné účasti škol na Mezinárodním strojírenském veletrhu je především zvýšení zájmu žáků 8. a 9. tříd základních škol o technické obory, prohloubení spolupráce zaměstnavatelů se středními školami zřizovanými krajem a v prohloubení spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru. Garantem Veletrhu odborného vzdělávání je Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje.