Hejtman se zúčastnil jednání zastupitelstva ve Strachotíně

Hejtman Michal Hašek se ve středu 24. září 2014 zúčastnil jednání zastupitelstva ve Strachotíně.

Na zastupitelstvu zazněly informace o průběhu událostí uplynulých dnů, kdy probíhaly záchranné a sanační práce na nebezpečném svahu, jež hrozil sesuvem na osm rodinných domů. „Chtěl bych poděkovat nejen vedení obce, paní starostce, místním dobrovolným hasičům, ale i těm, kteří zde v této chvíli nemohou být, protože se ještě podílejí na záchranářských pracích na jiných místech – ať už v Dolních Věstonicích nebo Bulharech -, mám na mysli záchranáře z Hlučína a členy dalších složek. Projevili zde ve Strachotíně značnou míru odvahy, protože nikdo v samých počátcích nevěděl, jak se uvolněný svah při sanačních pracích zachová,“ řekl před zastupiteli a obyvateli obce hejtman Hašek, který ocenil i trpělivost a vstřícnost obyvatel, kteří museli projít evakuací. Jak následně dodal, důvod, proč využil svého zákonného práva hejtmana promluvit před zastupitelstvem – bylo doporučit zastupitelům, aby nepřipustili neuváženou výstavbu právě v oblasti Pod pískovnou až do doby definitivního zasanování svahu. „Máme již v ruce stabilizační projekt, tak abychom tento svah důkladně zasanovali i pro budoucnost,“ konstatoval Michal Hašek a dodal, že tyto práce by mohly být započaty ještě v období vyhlášeného stavu nebezpečí.

V obci i nadále trvá vyhlášený stav nebezpečí. Evakuace obyvatel domů ohrožených sesuvem svahu, která byla vyhlášena 15. září, byla ukončena po pěti dnech 20. září. Na komunikaci v uvedené oblasti, kde hrozilo sesutí svahu, je podle doporučení statiků snížena rychlost projíždějících aut a zakázán vjezd vozidel nad 7,5 tuny.

foto JMK