Informace č.j.: JMK 83286/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
            Čj.:                                               SpZn.:                                          Vyřizuje/linka                                Brno
JMK 83286/2007                 S-JMK 83286/2007 OKP                      Mgr. Doleželová/541651213                       9. 7. 2007
 
 
„Spojení Brna a Vídně – vyjádření z rakouské strany“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – Spojení Brna a Vídně – vyjádření z rakouské strany“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            S odkazem na Vámi přiložený článek v Žádosti uvádíte:
 
….nejdůležitější informací ale přijel Juránek. ‚Dálnice Brno – Vídeň definitivně překročí státní hranice v bodě Mikulov – Drasenhofen,‘ uvedl.
 
Informace rakouského tisku o vyjádřeních rakouského ministra dopravy jsou odlišné – viz nadpis připojeného článku.
Vzhledem k tomu, že pro spojení ČR a Rakouska musí být věc potvrzená z strany ČR
i Rakouska, požadujeme předat kopii veškeré korespondence, kterou JMK vlastní
a která dokládá, že o spojení ČR a Rakouska přes Mikulov je definitivně rozhodnuto.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i ‚odelslaná‘, písemně, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádnou Vámi požadovanou korespondenci, resp. nemá žádné informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                       Mgr. Martin Mikš
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                              vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.