Informace o odměnách členů představenstva a dozorčí rady Thermal Pasohlávky a.s.

V souvislosti s článkem „Kraj tají odměny ve své společnosti“, který uveřejnil Brněnský deník dne 23. září 2014 na straně 1, se dnes hejtman Michal Hašek spojil se starostou Pasohlávek Tomášem Ingrem. Na základě jejich dohody jakožto zástupců akcionářů - Jihomoravského kraje a obce Pasohlávky - poskytujeme informaci o odměnách členů představenstva a dozorčí rady Thermal Pasohlávky a.s. , které jsou následující:

Členové představenstva:

Člen představenstva č. 1 – 70 000 Kč / měsíčně (z toho 50 000 Kč je vypláceno a zbývající část se odvíjí od hospodářských výsledků společnosti)

Člen představenstva č. 2 – 55 000 Kč / měsíčně (z toho 40 000 Kč je vypláceno a zbývající část se odvíjí od hospodářských výsledků společnosti)

Člen představenstva č. 3 – 0 Kč, starosta obce Pasohlávky, nepobírá žádné finanční odměny s odkazem na ust. § 5 odst. 2 z.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Členové dozorčí rady:

Člen dozorčí rady č. 1: 11 800 Kč / měsíčně
Člen dozorčí rady č. 2: 11 800 Kč / měsíčně
Člen dozorčí rady č. 3: 11 800 Kč / měsíčně
Člen dozorčí rady č. 4: 11 800 Kč / měsíčně
Člen dozorčí rady č. 5: 11 800 Kč / měsíčně
Člen dozorčí rady č. 6: 11 800 Kč / měsíčně
 

 

V Brně dne 23. 9. 2014

JUDr. Věra Vojáčková, MPA
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

případné dotazy adresujte:
Mgr. Denisa Kapitančiková, kapitancikova.denisa@kr-jihomoravsky.cz