Seminář o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek přinesl britské zkušenosti

Náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík přijal v pondělí 22. září 2014 paní Sarah Ireland, ředitelku pro strategie, nakupování a veřejné zadávání londýnské městské části Croydon a zástupce společnosti Nová ekonomika.

Poté paní Ireland vystoupila na semináři o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek, který se konal v zastupitelském sále sídla Jihomoravského kraje. Ve svém vystoupení přiblížila zkušenosti z této oblasti, kdy má na starosti strategii a rozvoj veřejných zakázek, podporu úřadu při nákupech a v neposlední řadě i rámec pro řízení výkonnosti úřadu. Zaměřuje se přitom na přípravu nového systému nákupů v rámci úřadu a zapojení sociálních přínosů do nákupních procesů, a to především s ohledem na současné podmínky ovlivněné složitou finanční situací.