V Bulharech začne odpoledne zpevňování svahu, v Dolních Věstonicích posoudí možnost vyklizení části území

Aktuálním stavem záchranných prací se zabývalo dnešní (22. září 2014) ranní jednání Krizového štábu Jihomoravského kraje v Bulharech.

Hejtman Michal Hašek po jednání uvedl, že některé části trvale neobydleného území (kemp u Novomlýnských nádrží) v Dolních Věstonicích jsou podle víkendového posouzení statika vysoce rizikové. „Posoudíme možnost vyklizení tohoto území, nejde o trvale obydlenou část, ale kemp, takže se nejedná o evakuaci. Ve Strachotíně bude dokončen geologický průzkum, předpokládáme, že by se během tohoto týdne mohl na území obce zrušit stav nebezpečí. Zde v Bulharech pokračuje navážení kamene. Co se týká souhrnných informací, Jihomoravský kraj zatím zaplatil za záchranné práce 3,067 milionu korun, další 3 miliony tvoří dotace pro obec Dolní Věstonice na vybudování provizorní komunikace do Pavlova. Dosud bylo nasazeno 23 jednotek hasičů – dobrovolných i profesionálních, 96 kusů techniky, jde celkem o 222 zasahujících hasičů, v oblasti bylo nasazeno 205 policistů, do prací je zapojeno dalších 90 pracovníků krajského úřadu, obcí, neziskových organizací a dalších institucí, celkově je to tedy přibližně pětistovka lidí, kterým chci velmi poděkovat. Krizový štáb už nyní nebude zasedat každý den, budeme ale velmi pečlivě sledovat informace statika i povětrnostní situaci,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Pelikán uvedl, že v Bulharech budou dopoledne položeny poslední betonové panely provizorní cesty k sesutému svahu a odpoledne začne navážení kamene a vlastní zpevňování svahu. „Odstraňujeme stromy a křoviny ve vodě, povoláni byli i potápěči z Hlučína,“ řekl Jiří Pelikán. Krajský policejní ředitel Leoš Tržil informoval, že policie nadále střeží uzavřená území a prostory záchranných prací, ve Strachotíně bude dohlížet také nad dodržováním omezení na komunikaci Strachotín-Pouzdřany, kde bude zakázán vjezd vozidel nad 7,5t.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK