Premiér a ministr vnitra navštívili místa postižená povodní a sesuvy půdy

Michal Hašek: Na dosavadní záchranné práce byly vynaloženy 3 miliony korun

V neděli (21. září 2014) se uskutečnila pracovní cesta předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministra vnitra Milana Chovance v Jihomoravském kraji v souvislosti s povodněmi a sesuvy půdy. Oba politiky doprovázel hejtman Michal Hašek.
V Jevišovicích, kde byla zaplavena část obce a přehradou prošla stoletá voda, jednali se starostou obce Pavlem Málkem o škodách v obci a s generálním ředitelem Povodí Moravy Janem Hodovským, který informoval o průběhu povodně a aktuální hydrologické situaci v kraji. Další zastávkou byly Dolní Věstonice a místo sesuvu půdy. Ve Strachotíně je starostka Lucie Danihelová seznámila se situací v obci po úspěšné sanaci svahu a ukončení evakuace.
Zatímco ve Strachotíně se záchranné práce blíží ke konci, v nedalekých Bulharech teprve začaly. V obci se zčásti sesunul svah nad řekou Dyjí, na němž stojí 14 rodinných domů celkem s 37 obyvateli. Dva, které jsou nejblíže srázu, byly evakuovány. Premiér a ministr vnitra se v Bulharech seznámili s postupem prací na přípravě provizorní cesty včetně pokládání betonových panelů, což pak umožní navážení kamenitého materiálu ke stabilizaci uvolněného svahu.
V Bulharech zhodnotil premiér Sobotka výsledky nedělní návštěvy na jihu Moravy: „V Jevišovicích jsme se starosty okolních obcí dohodli, co bude Povodí Moravy neprodleně řešit, jaké projekty na opravu koryta a zpevnění či zvýšení hrází se připraví nejdříve. V dalších třech obcích jsem se seznámil s postupem záchranných prací po sesuvech půdy. Rád bych poděkoval samosprávě, dobrovolným i profesionálním hasičům za to, co se v uplynulých dnech podařilo zvládnout, že byly minimalizovány škody na majetku, ukazuje to dobré fungování Integrovaného záchranného systému, který je schopen pomáhat i v takovýchto mimořádných případech,“ řekl Bohuslav Sobotka. Podle premiéra budou získané poznatky při letošních sesuvech půdy inspirací pro novelizování legislativy stavebního řízení. Ministr vnitra Milan Chovanec zdůraznil, že spolupráce všech složek Integrovaného záchranného systému bude pokračovat i nadále, protože v Bulharech budou trvat práce na sanaci svahu nejméně týdny.
Hejtman Michal Hašek poděkoval premiérovi i celé vládě, že vyhlášený stav nebezpečí nebyl rozporován. „Poděkoval jsem za rychlou finanční pomoc, uvolněné prostředky ve výši deseti milionů korun budou účtovány za nezbytné práce. Do sobotního večera byly přitom vynaloženy za dosavadní práce 3 miliony korun. Zde v Bulharech jsme se shodli na tom, že chceme, aby maximum prací bylo financováno z již dříve obcí připraveného evropského projektu. Zítra sem do obce dorazí pracovníci ze Státního fondu životního prostředí a budou domlouvat podrobnosti. Děkuji všem složkám Integrovaného záchranného systému, především záchrannému praporu z Hlučína. To, co předvedli, je pro mne malý zázrak, u sesuvů půdy jsem byl poprvé a smekám před prací všech zasahujících,“ uvedl hejtman Hašek.

foto JMKfoto JMK