Informace č.j.: JMK 83219/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                                 SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                                Brno
JMK 83219/2007                  S-JMK 83219/2007 OKP                 Mgr. Doleželová/541651213                9. 7. 2007
 
 
„Článek o R42 na www.modernibrno.cz“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – článek o R52 na www.modernibrno.cz
(dále jen „Žádost“).
 
 
            S odkazem na Vámi přiložený článek v Žádosti uvádíte:
Tento článek je anomální tím, že není nikým podepsán, nicméně obsahuje informace,
které dokládají, že zdroj těchto informací je z JMK včetně informací o dozoru MV nad JMK ve věci ÚP VÚC Břeclavsko.
 
Požadujeme předat
a) veškerou korespondenci týkající se předmětného článku
b) veškerou korespondenci ve věci předmětného dozoru MV nad JMK, kde adresátem není MV
c) veškerou korespondenci ve věci předmětného dozoru MV nad JMK, kde příjemcem není MV
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i ‚odelslaná‘, písemně, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. vyjma těch, které Vám již byly ze strany povinného subjektu poskytnuty v minulosti, a to na základě Vašich obdobných žádostí o informace v dané věci.
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                       Mgr. Martin Mikš
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                              vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.