Krizový štáb řešil návrat evakuovaných obyvatel Strachotína do jejich domovů, záchranné práce zde končí

V sobotu 20. září 2014 zasedal v Bulharech na Břeclavsku Krizový štáb Jihomoravského kraje a řešil aktuální úkoly spojené s vyhlášeným stavem nebezpečí v obcích Strachotín, Dolní Věstonice a Bulhary.

Jak zaznělo na ranním jednání krizového štábu, v Bulharech pokračoval Hasičský záchranný sbor v přípravě provizorní cesty (vykácení dřevin, upravení pískového podkladu a pokládání betonových panelů), která umožní navážení kamenitého materiálu určeného ke stabilizaci uvolněného svahu. „V Bulharech tak bude dokončena přístupová cesta k vodě. VUT Brno také přepočte statický model celého svahu. Ve Strachotíně je práce Hasičského záchranného sboru hotová, nyní řešíme otázku ukončení evakuace,“ konstatoval hejtman Michal Hašek, který po jednání krizového štábu zamířil na sanované místo ve Strachotíně. Následně bylo rozhodnuto o ukončení evakuace v této části obce a obyvatelé ohrožených domů se tak budou moci po 11. hodině postupně vracet do svých domovů.

Krizový štáb též projednával dokončení prací statiků a geologů, postupné otevření celé oblasti včetně komunikace Strachotín-Pouzdřany, kde bude zakázán vjezd vozidel nad 7,5t.
foto JMKfoto JMKfoto JMK