Národní cena kariérového poradenství za otevřenou nabídku služeb kariérového poradenství široké veřejnosti pro Centrum vzdělávání všem

Cenu vyhlašuje Centrum Euroguidance při Domu zahraničních služeb. Cílem je prezentování příkladů dobré praxe a odměnění poskytovatelů kvalitních poradenských služeb i tvůrce výjimečných počinů v oblasti kariérového poradenství.

Služby kariérového poradenství pomáhají lidem rozpoznat a mobilizovat jejich osobnostní a profesní potenciál, usnadňují zapojení do dalšího vzdělávání, a tím pomáhají poznávat nové kariérní možnosti.

Centrum vzdělávání všem nabízí kariérní poradenství zdarma veřejnosti v Brně, Hodoníně a Znojmě formou osobních konzultací, více na www.vzdelavanivsem.cz .
foto JMK