V Bulharech se připravuje sanace svahu

Způsobem sanace svahu nasáklé horniny v obci Bulhary se dnes 18. září 2014 odpoledne a večer zabýval Krizový štáb JMK.

Členové krizového štábu si vyslechli informace statiků, kteří v předložené zprávě navrhli způsob řešení stabilizace narušených svahů. Následně byla z člunu Hasičského záchranného sboru provedena obhlídka těchto míst. Po ní a souvisejících konzultacích bylo zvoleno konkrétní řešení.

„O technickém způsobu sanace se rozhodlo po prohlídce místa experty z člunu na řece Dyji – získali jsme tak komplexní přehled a mohla být zvolena nejschůdnější technická varianta. V pátek začne příprava terénu, vznikne provizorní příjezdová cesta, kdy navezené balvany zpevní nejprve patu svahu a pak se bude následovat zpevnění svahu,“ upřesnil zvolené řešení hejtman Michal Hašek. David Kareš, zástupce velitele hasičského útvaru z Hlučína, odhadl délku prací na řádově dny až týdny.

Jak dále konstatoval, na dobré cestě je sladění záchranných prací s již zahájeným projektem z fondů EU na sanaci břehů v celkové délce 500 metrů. „Samozřejmě, že přednost má ochrana životů, zdraví a majetku lidí - čili jednáme v této věci se Státním fondem životního prostředí. Velmi kvituji, že Státní fond životního prostředí je připraven pomoci obci, která je příjemcem uvedené dotace a jednat o změně projektu a začlenit do něj záchranné práce,“ konstatoval hejtman. Jak dodal, na ohrožených místech byla již také instalována prozatímní měřící zařízení, která jsou kontrolována dvakrát denně.

Krizový štáb si také vyslechl informace o průběhu evakuace obyvatel ze dvou ohrožených domů. „Jsem rád, že evakuace obyvatel z ohrožených domů proběhla bez problémů – všichni jsou ubytováni mimo zasažené nemovitosti. Samozřejmě, že jsou řádně poučeni o tom, jakým způsobem mohou eventuálně navštívit svoje bydliště,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Starosta Bulhar Jiří Osička potvrdil, že evakuovaní obyvatelé se budou moci vrátit domů, až bude svah definitivně zajištěn. 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK