Evakuace dvou domů v Bulharech

V obci Bulhary zasedal 18. září 2014 zasedal Krizový štáb JMK, který se zabýval situací po vyhlášeném stavu nebezpečí v obci.

„Přes noc zde pracovali odborníci a našli poněkud jiné technické řešení, než o kterém jsme uvažovali včera. Ve 12 hodin začne evakuace dvou nejvíce ohrožených domů a jeho sedmi obyvatel. Do dnešní šestnácté hodiny připraví experti postup, kterým by se odebírala zemina ze spodní, nikoliv horní strany svahu. Začnou neodkladná opatření a terénní úpravy. Dnes budou také instalována měřící zařízení, která monitorují pohyb svahu po celé délce, jsme připraveni k dalším opatřením, budou-li nutná. V prostoru se bude pohybovat technika, budeme proto muset omezit pohyb osob a vlastnická práva majitelů dotčených pozemků, kde bude probíhat zásah,“ řekl hejtman Michal Hašek. Jak uvedl starosta Bulhar Jiří Osička, lidé už byli informováni o nutnosti evakuace, pro všechny je zajištěno náhradní ubytování v obci. „Evakuování by měli být po celou dobu stavu nebezpečí,“ uvedl starosta Osička. Starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý řekl, že po prohlídce místa byl jako nejvhodnější vyhodnocen přístup přes pozemky, které jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků i obce. „Vydáme proto rozhodnutí, kterým bude omezen přístup na tyto pozemky, aby se svah mohl sanovat co nejlépe,“ uvedl starosta Ryšavý.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK