Hejtman Hašek vyhlásil stav nebezpečí na území obce Bulhary

Po dnešním večerním zasedání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje v Bulharech vyhlásil hejtman Michal Hašek stav nebezpečí na území obce Bulhary. Stav nebezpečí platí ode dne 17. září 2014 do 16. října 2014.

„Vyhlášení stavu nebezpečí souvisí s již proběhlými nebo hrozícími sesuvy nasáklé horniny po vydatných deštích. Stav nebezpečí je vyhlášen rovněž na základě posudku od geotechniků z VUT Brno. Posudek hodnotí stav po sesuvu půdy jako havarijní. Ohrožující některé konkrétně vyjmenované objekty. Navrhli proto evakuaci objektů nejpozději do čtvrtka 18. září do večera. U některých nemovitostí bude rozhodnuto o případné evakuaci na základě měření do zítřejšího večera. Na celém ohroženém území se nachází 14 domů, bezprostřední nebezpečí se týká dvou až tří domů, kde jsme napočítali devět obyvatel. V celé šíři sesuvu budou osazeny pevné pozorovací body, bude proveden těžký kamenný zához pod uvedenými objekty. Měření bude prováděno první dny dvakrát denně. Teprve z měření vyplyne, zda bude nutná další evakuace. Povodí Moravy dostalo za úkol držet hladinu řeky Dyje na stávající úrovni s maximálním poklesem do dvaceti centimetrů. Vyhodnotil jsem tuto situaci jako krizovou a vydal jsem rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Při vyhlášení stavu nebezpečí stanovil hejtman Hašek tato krizová opatření:
a) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,
b) evakuaci obyvatelstva,
c) hlášení přechodné změny pobytu osob,
d) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území.
Stanovená krizová opatření budou nařízena v rozsahu nezbytném pro řešení krizové situace.

„Od dnešní 22. hodiny tímto rozhodnutím fakticky rozšiřuji výčet území na jižní Moravě, kde platí stav nebezpečí jako krizový stav. Situace v obci Bulhary není situací novou, řeší se už několik let. Nicméně až poslední přívalové deště a velké srážky významným způsobem zdramatizovaly. Paradoxně zde tento týden měl začít evropský projekt financovaný z Operačního programu Životní prostředí. My však nemůžeme čekat až na realizaci tohoto projektu. Spojil jsem se proto s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, dohodli jsme konkrétní postup, aby nedošlo ke kolizi mezi krizovými opatřeními a realizací tohoto evropského projektu. O vyhlášení stavu nebezpečí jsem jednal také s předsedou vlády a ministrem vnitra. Všichni společně doufáme, že už se neobjeví taková místa, kde by došlo k obdobné situaci, věřím, že krizovou situaci zvládneme,“ zdůraznil hejtman Hašek.
Starosta obce s rozšířenou působností Břeclav Oldřich Ryšavý uvedl, že první evakuační opatření se týkají pouze dvou nemovitostí, ostatní budou velmi pozorně monitorovány. Starosta obce Bulhary Jiří Osička bude ve čtvrtek ráno jednat se Státním fondem životního prostředí o možnosti financování zmíněného projektu. „Evakuace začne zítra odpoledne, obyvatele domů umístíme do zdejších penzionů,“ dodal starosta Osička.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK