Tématem kulatého stolu byla další podpora vědy, výzkumu a inovací

Pod vedením hejtmana Michala Haška proběhlo ve středu 17. září 2014 na Krajském úřadu JMK pracovní jednání představitelů kraje, brněnských univerzit a vědeckých pracovišť o další podpoře rozvoje vědy, výzkumu a inovací v Jihomoravském kraji.

Přítomní zejména zhodnotili dosavadní výsledky grantových projektů SoMoPro I a SoMoPro II, jejichž cílem je přilákat zahraniční vědce a reintegrovat domácí vědce do Jihomoravského kraje. Dosavadním přínosem těchto projektů je především vznik přibližně 250 nových, vysoce kvalifikovaných míst v týmech přicházejících vědců. Vznikly nové laboratoře, dochází k tzv. "pákovému efektu" - vědec zaplacený z prostředků SoMoPro iniciuje další projekty, na které získává peníze z dalších zdrojů. Posílily a rozšířily se mezinárodní kontakty a propojily se na další vědecká pracoviště. Dosud tak bylo podpořeno celkem 53 projektů v hodnotě více než 8 milionů euro.
V tuto chvíli se připravuje projekt SoMoPro III, který by v letech 2015 až 2020 na tyto projekty navazoval. Konkrétní účastí Jihomoravského kraje v tomto projektu se budou v následujícím období zabývat orgány kraje.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK