Hejtman Hašek vyhlásil stav nebezpečí na území Strachotína, Dolních Věstonic a Pavlova

Po dnešním večerním zasedání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje ve Strachotíně vyhlásil hejtman Michal Hašek stav nebezpečí na území obcí Strachotín, Dolní Věstonice a Pavlov. Stav nebezpečí platí od dvacáté hodiny dne 15. září 2014 do 14. října 2014.

„Vyhlášení stavu nebezpečí souvisí s již proběhlými nebo hrozícími sesuvy půdy po vydatných deštích, ve Strachotíně již probíhá evakuace ohrožených obyvatel. Na uvedeném území v těchto hodinách zasahují složky Integrovaného záchranného systému. Stav nebezpečí je vyhlášen rovněž na základě stanovisko geologické služby, podle kterého jsou místa, kde se půda sesula, nestabilní a bez jejich dočasného zklidnění a následného trvalého zajištění budou sesuvy v budoucnu i nadále pokračovat. Nejbližší hodiny ukáží, zda nenastanou problémy i jinde, jsem připraven rozšířit stav nebezpečí i na další území kraje,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Při vyhlášení stavu nebezpečí stanovil hejtman Hašek tato krizová opatření:
a) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,
b) evakuaci obyvatelstva,
c) hlášení přechodné změny pobytu osob,
d) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území.

O vyhlášení stavu nebezpečí požádali starostové dvou obcí s rozšířenou působností (Hustopeče, Mikulov), žádost byla konzultována s ministrem vnitra a vedením Hasičského záchranného sboru ČR.