Ve Strachotíně byla nařízena evakuace domů u podmáčeného lomu

Víkendové deště a sesuvy půdy ve starém pískovcovém lomu ve Strachotíně zvýšily riziko utržení části svahu, pod kterým byly v minulosti postaveny rodinné domy. Na základě rozhodnutí hejtmana Michala Haška a krizového štábu Obce s rozšířenou působností Hustopeče byla proto dnes v pondělí 15. září 2014 nařízena evakuace obyvatel těchto domů.

„Nad lomem vede silnice Strachotín-Pouzdřany, bohužel průjezd každého auta znamená zvýšení rizika. Stav je opravdu vážný a po konzultaci s hasiči a obcí bylo rozhodnuto o evakuaci obyvatel ohrožených nemovitostí. Zároveň jsem požádal Policii České republiky, aby zajistila respektování vydaného zákazu vjezdu na silnici Strachotín-Pouzdřany,“ řekl hejtman Michal Hašek.