Kraj se bude podílet na zabezpečení sesutých míst v Dolních Věstonicích

Na nejbližších konkrétních opatřeních řešících sesuvy půdy v Dolních Věstonicích se dnes 15. září 2014 dohodl přímo na místě hejtman Michal Hašek se členy krajské povodňové komise, dalších složek Integrovaného záchranného systému, zástupci Obce s rozšířenou působností Mikulov a obce Dolní Věstonice.

„Situace se bohužel zhoršuje, objevily se nám zde nové trhliny v jiné části obce. Bylo tedy dohodnuto s Hasičským záchranným sborem po obhlídce odborníky geologické služby, že bude povolána speciální jednotka HZS z Hlučína. Tato jednotka zde provede základní terénní úpravy a zabezpečovací práce. Samozřejmě platí, že po tu dobu zde bude omezený průjezd, který bude řešit jak Hasičský záchranný sbor, tak Policie ČR. To je tedy situace na jednom z míst. Druhé místo, které jsme si prohlédli, je místo, kde došlo k tomu masivnímu sesuvu k novomlýnským nádržím. Zde jsme konstatovali, že situace neumožňuje okamžité zprůjezdnění postižené komunikace. Naopak – v nejbližších dnech bude muset být upravena náhradní komunikace alespoň pro místní provoz. Zde vypomůže Jihomoravský kraj dotací obci Dolní Věstonice a také sousedům, aby mohla být upravena alespoň takováto provizorní komunikace. Přece jenom jsme na jižní Moravě, probíhá tady sklizeň hroznů a je třeba zajistit plynulou dopravu obyvatel z okolí, proto jsme se dohodli na tomto mimořádném opatření,“ uvedl hejtman Hašek. Jak následně dodal, návrh na financování tohoto mimořádného opatření navrhne ještě tento čtvrtek krajskému zastupitelstvu.

„Stejně tak Jihomoravský kraj na sebe bere financování základního posudku geologické služby o tom, jaká opatření se musí udělat na onom svahu, který byl postižen sesuvem. Tento posudek by měl být hotov do 14 dnů a bude dán k dispozici jak ORP Mikulov, tak také zdejšímu obecnímu úřadu – protože obec je majitelem těchto dotčených pozemků. Budeme se bavit o krátkodobé sanaci, která by umožnila zprůjezdnění této komunikace, která je krajskou silnicí. Ale samozřejmě, protože to území je širší, necháme geologicky posoudit i tento širší pás území kolem přehradní nádrže - když už se budou investovat veřejné peníze, tak by mělo být toto území komplexně zabezpečeno.  Odhaduje se, že tento posudek by měl být hotov za tři měsíce a pak budeme řešit otázku, z jakých zdrojů to bude hrazeno, protože zde se dá předpokládat, že ty náklady budou velmi vysoké – osobně odhaduji, že půjdou do milionů, možná do desítek milionů korun. Budeme zde tedy hledat zdroje ve státním rozpočtu, eventuálně z fondů EU a samozřejmě také z rozpočtu kraje,“ řekl Michal Hašek, který jako hejtman poděkoval, jak místní samosprávě, ORP Mikulov, tak všem složkám, které zde dosud zasahovaly. „Doufám, že se zde dnes již nic nestane, podaří se přeložit elektřinu, odbagrovat ten uvolněný kus svahu a budeme pracovat na tom, abychom pro občany co nejdříve vytvořili alespoň provizorní komunikaci. Jsme ve vstupní bráně do Lednicko-valtického areálu a byla by škoda, kdyby tato komunikace zůstala dlouhodobě neprůjezdná,“ řekl hejtman.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK