Michal Hašek: Na Znojemsku jsme svědky stoleté vody

Pod vedením hejtmana Michala Haška zasedala v neděli 14. září 2014 večer v sídle společnosti Povodí Moravy Povodňová komise Jihomoravského kraje.

„V této chvíli na třiceti místech jižní Moravy zasahuje téměř 400 příslušníků Integrovaného záchranného systému – na 350 dobrovolných i profesionálních hasičů a čtyři desítky policistů. Navštívil jsem nejhůře postižená místa spolu se starostou Znojma Vlastimilem Gabrhelem. Nejdramatičtější situace byla na toku Jevišovky. Na místě jsem hovořil s lidmi, jaké jsou jejich hlavní problémy. Jsme svědky stoleté vody. To co lidé v těchto hodinách prožívají, je velmi nepříjemné, přeji jim, aby vše zvládli,“ řekl hejtman Michal Hašek.
„Očekávám, že během večera a noci by mohlo dojít ke kulminaci a pokud nezačne více pršet, tak také ke zklidnění situace. Zasaženy jsou nejméně desítky domů, už teď víme, že budeme potřebovat vysoušeče a další technické vybavení. Byl jsem proto v telefonickém kontaktu s předsedou vlády i ministrem vnitra,“ řekl hejtman Hašek.
Povodňová komise Jihomoravského kraje vyhodnotila situaci na celé jižní Moravě: „Projednali jsme otázku manipulace na vodních dílech. S kolegy z Rakouska a Slovenska jsme projednali manipulaci na vodním díle Nové Mlýny, kde odsouhlasili odtok až 300 kubíků za vteřinu v případě, že to bude situace vyžadovat. V tuto chvíli je odtok zvýšen na 180 kubíků za vteřinu. Kvůli sesuvu svahu u Dolních Věstonic jsme v kontaktu s geology a statikem, prověříme zítra přímo na místě stabilitu svahů a budeme rozhodovat o dalším postupu. Děkuji všem členům záchranných složek, za jejich profesionální přístup a vysoké pracovní nasazení v postižených oblastech,“ uvedl jihomoravský hejtman Michal Hašek.