Vranovská přehrada slaví kulaté výročí

V úterý 9. záři 2014 se radní Jihomoravského kraje Jaroslav Parolek zúčastnil oslav kulatého výročí Vranovské přehrady.

V letošním roce uplyne 80 let od chvíle, kdy byla uvedená do provozu. Vůbec poprvé zde byla použita metoda litého betonu. Vranovská nádrž, která je v provozu od roku 1934, se využívá k výrobě elektrické energie, protipovodňové ochraně, rekreaci, sportovnímu rybářství a plavbě. S výstavbou přehrady se začalo v roce 1930 a celkové náklady se vyšplhaly na 130 milionů korun. Celkový objem betonu použitý ke stavbě masivní gravitační přehrady činil 233 000 m³.

Povodí Moravy, s.p. v současné době plánuje kompletní rekonstrukci koruny hráze vodního díla Vranov včetně jeřábové dráhy. Náklady dosáhnou asi 90 milionů korun. Stavební zásahy do koruny hráze si vyžádal její nevyhovující technický stav, zejména konstrukce přemostění přelivů. Z výsledků prohlídky z roku 2011 vyplynula potřeba zásadní opravy, při níž vodohospodáři nahradí celou železobetonovou mostní konstrukci.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK