Kalendář akcí 15. 9. - 21. 9. 2014

 

Pondělí

15. září

10:00 Praha – pracovní jednání vlády ČR a hejtmanů v čele s předsedou Asociace krajů ČR Michalem Haškem k návrhu rozpočtu ČR na rok 2015

13:00 Brno, Poříčí 31a – náměstek hejtmana Václav Božek se zúčastní slavnostního otevření Centra výzkumných institutů a doktorských studií CVIDOS
 

Úterý

16. září

9:00 Brno, Krajský úřad – náměstek hejtmana Roman Celý zahájí seminář Specializovaný elektronický portál pro nákup potravin
9:00 Brno, Národní divadlo - náměstek hejtmana Václav Božek se zúčastní zahájení nové divadelní sezóny

16:00 Praha, Hrad – hejtman Michal Hašek se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků soutěže „Nejlepší starosta/primátor 2010-2014“
 

Středa

17. září

13:30 Brno, Božetěchova 15/11 – představitelé kraje se zúčastní setkání u příležitosti dokončení 2. etapy rekonstrukce Denního stacionáře pro spoluobčany s poruchou autistického spektra s mentálním a kombinovaným postižením

Čtvrtek

18. září

8:30 Brno, Krajský úřad, sál ZJMK – zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, program zasedání na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=195763&TypeID=1  

Pátek

19. září

9:00 Brno, Nová radnice – hejtman Michal Hašek podepíše Memorandum o spolupráci Jihomoravského kraje se Statutárním městem Brnem
10:00 Nové Hvězdlice, zámek – náměstek hejtmana Roman Celý se zúčastní oslav 90 let sociálních služeb v Nových Hvězdlicích
11:00 Brno, Botanická 68a - náměstek hejtmana Václav Božek se zúčastní slavnostního otevření Centra vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT CERIT

10:00 – 17:00 pracovní výjezd hejtmana Michala Haška na Znojemsko
 

Sobota

20. září

8:30 Slavkov u Brna, penzion Olga – náměstek hejtmana Roman Celý se zúčastní republikového setkání zástupců Klubů dárců krve ČČK

11:00 Hostěradice – hejtman Michal Hašek se zúčastní předání zásahového vozidla Sboru dobrovolných hasičů
13:00 Lednice, prostor před lázeňským domem Perla – hejtman Michal Hašek se zúčastní Lázeňského vinobraní

15:00 Slavkov u Brna, Společenský dům Bonaparte – náměstek hejtmana Roman Celý se zúčastní vyhlášení vítěze soutěže „Jablko roku 2014“
 

Neděle

21. září

Představitelé kraje se zúčastní Hrnčířského jarmarku v Kunštátě (více na http://www.kunstat-mesto.cz/text/cz/xxii-hrncirsky-jarmark-v-kunstate.aspx )

 

 Změna programu vyhrazena